22 juni 2010

Vattenfall bör slopa årsavgiften

Energijätten Vattenfalls beslut att införa en fast årsavgift på 360 kronor för privatkunder och att samtidigt sänka kostnaden per kilowattimme en aning är olyckligt. En sådan prismodell uppmuntrar inte till energieffektivisering som är den nyckel som kan utgöra skillnaden mellan om vi kommer klara våra ambitiösa miljömål eller inte. Prismodeller med mer fasta inslag missgynnar hushåll som redan har tagit ansvar för att minska sin elförbrukning samtidigt som framtida energibesparingar inte uppmuntras. Flera av de förändringar som genomförs på energimarknaden syftar till att tydliggöra kopplingen mellan egen förbrukning och kostnad. Vattenfalls nya prismodell går stick i stäv med denna ambition. Vattenfall och andra elhandelsföretag bör av miljöskäl sträva efter att hålla kundernas kostnader så rörliga som möjligt genom att slopa årsavgifterna.

Fler färska artiklar om Vattenfall i DN, SvD och GP.

Johan Lind

18 juni 2010

Dödsstraff är barbariskt och meningslöst

Arkebuseringen av Ronnie Lee Gardner i den amerikanska delstaten Utah aktualiserar debatten om dödsstraffet som fortfarande praktiseras i ett antal länder, däribland USA, Kina, Iran, Saudiarabien och Japan. Dödsstraffet utgör ett barbariskt, meningslöst dödande som kränker rätten till liv och för tankarna till medeltiden. Dödsstraff förefaller inte ha någon betydande allmänpreventiv effekt rörande brottsligheten. Samtidigt finns risken att oskyldiga avrättas. Att låsa in personer som begår de grövsta brotten på livstid räcker gott och har hög individualpreventiv effekt för framtida brottslighet.

I Europa kan vi vara stolta över att dödsstraff inte är förenligt med EU-medlemskap, vilket anses ha bidragit till exempelvis Turkiets avskaffande av det grymma straffet. På den europeiska kontinenten är det bara diktaturen Vitryssland som både utdömer och verkställer dödsstraff. Mer om Vitrysslands kränkningar av mänskliga rättigheter kan läsas på Infobelarus.nu.

Kriminalpolitiken bör ha inriktningen att även personer som döms till riktigt långa fängelsestraff ska ha vård. Samtidigt behöver progressiviteten för notoriska återfallsbrottslingar ses över. Det är stötande att personer i Sverige kan dömas gång på gång i tiotals rättegångar utan att det i rimlig grad resulterar i successivt allt längre fängelsestraff. "Three strikes law" som vissa amerikanska delstater tillämpar är dock alldeles för långtgående.

Amnesty listar flera bra argument emot dödsstraff. DN, GP och SvD. DN. DN om Iran.

Johan Lind

4 juni 2010

Fegt av Världskulturmuseet

Nyligen åkte fotografen Elisabeth Ohlson Wallin (som även ligger bakom Ecce Homo) till Jerusalem för att fotografera homosexuella personer och transpersoner som, nakna, kysstes vid Jerusalems gamla stadsmur. Resan bekostades av Världskulturmuseet i Göteborg. Syftet var att skapa debatt kring och belysa judendomens, islams och kristendomens syn på homosexualitet.

Utställningen var tänkt att premiärvisas på Världskulturmuseet nästa år. Sedermera visade det sig att museet valt att diskutera projektet med religiösa företrädare, vilka (hör och häpna) hade avrått från att ställa ut bilderna. Museet föreslog att dessa istället skulle visas i form av en Power Point-presentation där de religiösa företrädarna skulle få medverka och därmed kunna försvara sig, då bilderna ansågs för provokativa.

Vi kan aldrig tolerera kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter i religionens namn. Religiös tillhörighet bör betraktas som ett ställningstagande precis som alla andra. Därför måste det kunna diskuteras och ifrågasättas. Den särställning som religionen ännu innehar är mycket problematisk.
Vi måste slå vakt om den sekulära staten.

Det borde vara självklart att HBT-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella, ändå är det inte självklart i stora delar av världen. Att homosexualitet på grund av religiösa dogmer bestraffas med dödsstraff i vissa länder är en fruktansvärd tragedi.

Det är ledsamt att ett museum som säger sig vilja ta upp även kontroversiella och konfliktfyllda ämnen viker sig för de inflytelserika religionerna istället för att våga utmana dem.

I ett land som Sverige, med tryck- och yttrandefrihet, bör vi ta alla chanser vi får att stå upp för mänskliga rättigheter, för de måste alltid försvaras.

Caroline Le Lann Roos

1 juni 2010

Välkommet från Fiskeriverket

Idag släpper Fiskeriverket sin rapport Fiske 2020, i vilken fokus ligger på ett hållbart fiske. Att de marina ekosystemen är allvarligt hotade är ett enormt viktigt ämne som det tyvärr talas alldeles för lite om. I rapporten kan man läsa om ett antal delmål, däribland:

- Fisket ska inriktas på stora individer, till skillnad från idag då stora delar av fisket sker på ej könsmogen fisk.
- Bränslesubvention och stöd för skrotning ska tas bort.
- All den fisk som kommer från EU:s vatten eller fångas av EU-fartyg ska fiskas hållbart.

Dessa förslag utgör ett viktigt första steg för att rädda våra marina ekosystem. Läs också gärna debattartikeln på samma tema.

Liberala studenter Stockholm