20 september 2010

Förutsättningar för Mp-samtal

I skrivande stund ser Alliansen inte ut att få egen majoritet. Samtidigt har Sverigedemokraterna tyvärr kommit in i riksdagen. Inte minst i tider av ekonomisk oro är det lämpligt med majoritetsstyre och ett allianssamarbete med Miljöpartiet bör därför övervägas. Det finns förutsättningar för ett sådant samarbete, exempelvis i spåren av att Miljöpartiets syn på EU har förändrats och inte längre utgör den stötesten det gjorde förr.

Miljöfrågorna har inte spelat en framträdande roll under valrörelsen, men utgör alltjämt mycket viktiga samhällsutmaningar. Energi- och resurseffektivisering är ett område där det finns utrymme till samsyn. Grön skatteväxling stöds i praktiken av båda blocken. Höjda skatter på miljöfarliga utsläpp kombinerat med sänkt skatt på arbete skulle Alliansen och Mp kunna enas om, givet att man kan hitta lösningar som inte drabbar landsbygden alltför hårt. Möjligheten att exportera el till Sveriges närområde innebär också att satsningar på förnybar energi och fortsatt kärnkraftsanvändning inte behöver stå i motsats till varandra. Därmed behöver kärnkraften inte utgöra en oövervinnerlig stötesten under den kommande mandatperioden. Satsningar på kollektivtrafik och cykling bör man också kunna samarbeta kring.

Miljöpartiet pekade under valkvällen indirekt ut ett antal politikområden där man vill se en annorlunda politik för att kunna stödja en alliansregering, däribland klimat- och miljöpolitiken, reglerna för sjukskrivna och integritetsfrågor. Det torde finnas möjligheter för att diskutera möjliga överenskommelser och förbättringar inom dessa områden. I förhandlingarna är det dock viktigt att Alliansen inte överger arbetslinjen. Arbete skapar välfärd och Mp:s förslag om generellt förkortad arbetstid är därför olämpligt. Man kan dock exempelvis tänka sig överenskommelser kring arbetslivet under småbarnsåren.

Uppfattningen att förmögenhetsskatten hör hemma på soptippen sammanfaller lyckligtvis mellan Alliansen och Miljöpartiet. Bland utmaningarna återfinns Miljöpartiets önskan om att kraftigt nedrusta försvaret. Huruvida ett eventuellt samarbete med Miljöpartiet skulle kunna ske via riksdagen eller även via regeringen får de kommande förhandlingarna utvisa. För att hålla Sverigedemokraterna långt ifrån en maktposition är det angeläget att alla parter går in i samtalen med ett öppet sinne.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

18 september 2010

Slutspurt!

Idag blir det slutspurtskampanj med vår fina, stripade bil, delvis tillsammans med Birgitta Ohlssons kampanjteam, enligt nedan:

12.00 Vi träffas vid Odenplan. Flygblad Flea Market med Birgitta-teamet, Nortullsgatan.
13.00 Flygblad Götgatsbacken med Birgitta-teamet.
14.00 Flygblad Skanstull.
15.00 Flygblad under feministiska debatten mellan Schyman och Ohlsson. Expressens valstuga, Sergels torg.
16.00 Flygblad Medis med Birgitta-teamet.
17.00 Slutspurtsmöte för de som ska gå. Där får vi även God morgon-brev.

För den som vill är det bara att hänga på. Hoppas vi ses!

Liberala studenter Stockholm

17 september 2010

Dagens kandidater: Nyamko Sabuni, Fredrik Malm och Mark Klamberg

Träffa integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vid Södertörns högskola kl. 15 idag.


Nyamko Sabuni, jämställdhets- och integrationsminister
Foto: Denny Lorentzen

I valstugan vid Stockholms universitet träffar du Fredrik Malm och Mark Klamberg idag.


Fredrik Malm
Foto: Peter KnutsonLiberala studenter Stockholm

15 september 2010

Dagens kandidater: Olle Schmidt och Birgitta Rydberg


Birgitta Rydberg, landstingsråd
Olle Schmidt, europaparlamentariker
Foto: Berno Hjälmrud

Träffa Olle och Birgitta i valstugan och diskutera politik med dem! Idag får vi även besök av LUF. De kommer kampanja för papperslösas rätt till vård, en otroligt viktig fråga och en av de främsta anledningarna att välja Folkpartiet framför Moderaterna.

Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

14 september 2010

Dagens kandidater: Birgitta Ohlsson och Carl B Hamilton


Birgitta Ohlsson, EU-ministerCarl B Hamilton, riksdagsledamot
Foto: Peter Knutson

13 september 2010

Dagens tre kandidater


Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad
Foto: Anders AndrénGulan Avci, riksdagsledamot
Foto: Jonas Ingestedt
Per Altenberg, kandidat till riksdagen och till Stockholms kommunfullmäktige.

Toppkandidater i valstugan

Idag får vi besök av inte mindre än fyra kandidater, varav en minister och en riksdagsledamot. Kom och ställ dina frågor till:


Nyamko Sabuni, jämställdhets- och integrationsminister
Foto: Denny Lorentzen


Barbro Westerholm, riksdagsledamot

Makan Afshinnejad, kandidat till riksdagen samt Victor Ferreira, kandidat till landstinget. Vi ses i valstugan!

Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

8 september 2010

Dagens kandidat: Skolborgarråd Lotta EdholmKom och träffa Lotta i valstugan! Vi bjuder på kaffe, kakor och politik.

Idag kl. 12 anordnar Studentalliansen ett seminarium där tio punkter för en bättre högskola presenteras. Missa inte det! Träffpunkt Allians, vid T-Centralen.

Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

Dagens kandidat: Lotta Edholm

Kom och träffa Lotta i valstugan! Vi bjuder på kaffe, kakor och politik.

Idag kl. 12 anordnar Studentalliansen ett seminarium där tio punkter för en bättre högskola presenteras. Missa inte det! Träffpunkt Allians, vid T-Centralen.

7 september 2010

Dagens kandidat: Birgitta Ohlsson

Idag får vi besök av EU-minister Birgitta Ohlsson ! Hon finns i vår valstuga vid SU under eftermiddagen för att prata politik och svara på frågor.

Vid 17 håller Birgitta en föreläsning i Salongen, KTH:s bibliotek. Där bjuds även på wrap och läsk.Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

6 september 2010

Dagens kandidat: Martin Andreasson

Idag välkomnar vi Martin Andreasson, kandidat till riksdagen. Kom och ställ frågor till honom! Vi finns i valstugan vid Stockholms universitet.

Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

4 september 2010

Naiv rödgrön försvarspolitik

Demokratier har praktiskt taget aldrig gått i krig med varandra. Det är dock bara hälften av jordens befolkning som lever i demokratier. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en naiv inställning till huruvida det skulle kunna spela någon roll om världens demokratier skulle bli militärt underlägsna diktaturer på nytt såsom var fallet inför andra världskriget. Chamberlains ”Peace for our time”-överenskommelse med Hitler 1938 hindrade på intet sätt det världskrig som blev en av de största katastroferna i mänsklighetens historia. En lärdom är att försvarspolitik inte bör styras utifrån hur man önskar sig att världen borde se ut – utan utifrån hur den faktiskt ser ut. Sveriges kommande försvarsbeslut bör utformas på rationella grunder – inte utifrån en naiv och felaktig rödgrön ideologisk föreställning om att nedrustning i varje läge maximerar chanserna till fred.

De rödgrönas krav på att USA ska avveckla alla sina militärbaser i länder såsom Sydkorea och Tyskland utgör naiv plakatpolitik som inte kan antas minska krigsrisken. USA:s närvaro i och kring Sydkorea behövs på grund av hotet från kommunistiska Nordkorea. Den amerikanska närvaron i Tyskland går att spåra till när USA och Storbritannien befriade Västeuropa från Nazityskland. USA-närvaron som därefter blev kvar för att möta hotet från den kommunistiska diktaturen Sovjet har varit i linje med vad demokratiskt valda tyska regeringar har önskat sig och utgör inget som Sverige bör kräva ett tillbakadragande av. Det vore samtidigt olyckligt om Sveriges politik rörande FN-insatsen i Afghanistan skulle präglas av Vänsterpartiets beröringsskräck för USA och NATO. Att undvika att ge Vänsterpartiet inflytande över svensk försvars- och utrikespolitik är ett gott skäl att rösta på Alliansen.

Den stora svenska nedrustning som har genomförts efter kalla krigets upplösning får överlag anses ha varit rimlig med tanke på att Rysslands militära förmåga till stora delar rostade sönder. Förhoppningsvis kommer det säkerhetspolitiska läget över tid att fortsätta utvecklas i positiv riktning. Försvarspolitiken måste dock baseras på realistisk analys och inte på ideologisk naivitet och önsketänkande.


World War 2 Memorial i Washington. 1900-talets historia där USA räddade demokratierna i Västeuropa mer än en gång tål att återberättas när de rödgröna nu går till val på en utrikespolitik där Vänsterpartiets slentrianmässiga ogillande av landet i väster riskerar att få genomslag.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

3 september 2010

Tobias Krantz, Fredrik Malm och Mikael Trolin

Idag händer massor med kul!

11-13 Riksdagsledamot Fredrik Malm kampanjar tillsammans med vårt mobila team ute på Södertörns högskola. Kom och ställ frågor!

11.30 Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz besöker oss i valtugan vid Frescati och bjuder in till pressträff. Ny politik ska presenteras, nämligen Alliansens satsning på kvalitet i högskolan vid en valseger.

14.30 Mikael Trolin, kandidat till riksdagen, besöker oss i valstugan. Musiker som han är, kommer han även bjuda på sång.

Välkomna!

Foto: Denny Lorentzen