22 december 2012

Bra beslut kring kommunikationsutrustning under bilkörning

Det är bra att regeringen avstår från ett rent förbud mot SMS under bilkörning och istället tydliggör att användande av kommunikationsutrustning under bilkörning kan utgöra brottet vårdlöshet i trafik. Eftersom det är omöjligt att förbjuda allt som är olämpligt att göra medan man kör bil är det bra att hålla lagstiftningen så generell som möjligt.

Man kör bil med ögonen och det är oacceptabelt att ta synen från trafikmiljön ens i ett fåtal sekunder, ibland även i delar av en sekund. Detta täcks dock egentligen av befintlig lagstiftning och torde vara uppenbart för alla bilister som har genomgått körkortsutbildning. Det kan emellertid vara bra att förtydliga att det är vårdslöst att använda kommunikationsutrustning som kräver att man tittar på en skärm och samtidigt trycker upprepade gånger på knappar medan bilen rullar.

Det finns stora fördelar med användning av kommunikationsutrustning och därför vore det olyckligt att förbjuda mobilsamtal under körning. Forskning indikerar att man främst kör bil med ögonen och att mobilsamtal i sig inte behöver vara trafikfarliga. Det är även mycket tveksamt att införa krav på hands-free. Taffliga försök att koppla in en hands-free under färd när det ringer skulle snarare stjälpa än hjälpa. 

Det behöver inte vara farligt att läsa ett SMS vid ett rödljus. Och om man ändå ska göra det är det bättre att hålla mobilen i synhöjd än att gömma mobilen i knät och titta nedåt av rädsla för att bli misstänkt för att skicka SMS (om det skulle vara förbjudet). Om vi börjar förbjuda specifika handlingar under bilkörning finns även risken att vissa tror att det som inte är förbjudet inte är olämpligt. Men hoten mot förarens koncentration är många och ingen förbudslista i världen kan täcka in allt.

Vilka åtgärder jag anser att vi i Sverige bör vidta för att vidareutveckla vår världsledande position inom trafiksäkerhet kan läsas om i tidigare blogginlägg.

GP. SR. SVT.