28 februari 2013

Bra med plattformsdörrar i T-banan

Det är välkommet att SL nu överväger att införa plattformsdörrar mellan perrongen och vagnarna i Stockholms tunnelbana. Plattformsdörrar har potentialen att minska antalet olyckor, öka tryggheten, minska förseningarna och förbättra den tyvärr dåliga luftkvaliteten i tunnelbanan.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

11 februari 2013

Gärna E-tjänster, men säkra integriteten

Satsningarna på digital lösningar för myndigheternas kommunikation med medborgarna är mycket glädjande av flera skäl. Samtidigt är det mycket viktigt att systemen utformas på ett säkert sätt så att medborgarnas integritet skyddas. Att upprätta en ny superdatabas med stora mängder information från olika myndigheter vore mycket riskabelt. Man bör snarare undersöka möjligheten att inrätta en digital kommunikationsväg som bara förmedlar information på ett säkert sätt mellan myndigheternas befintliga databaser och medborgaren.

Alla databaser kan genom slarv eller intrång bli offentliga. Det behövs mer diskussion kring hur känslig information lagras hos en rad olika aktörer i samhället.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. DN.

2 februari 2013

De som vill ge organ bör ha förtur att få


När sjuka människor väntar på att få ta emot organ bör medicinska behov förstås vara en tung faktor i det tuffa valet av vem som ska få de ökade livschanser som ett donerat organ innebär. Samtidigt vore det rimligt att man vid valet mellan personer med ungefär lika stora medicinska behov prioriterade att ge organ till de som själva hade föranmält att de var beredda att bli donatorer. För det första vore detta moraliskt rimligt - jag ger hellre mina organ till någon som själv är beredd att hjälpa andra. För det andra skulle det troligen medföra att fler människor anmälde sig för organdonation och därmed skulle färre behöva dö i väntan på ett friskt organ.

Bengt Westerberg med flera för fram intressanta förslag på Svenska Dagbladets debattsida.

Det är också glädjande att läsa DN-artikeln om Maria Haking som vill donera sin kropp till vetenskapen den dag hon avlider. Det är ett beslut som fler av oss bör överväga att ta. Det vore även bra om fler tog ställning för organdonation via Donationsregistret. Då gör man en insats inom den fantastiska sjukvårdsmodell som troligen redan har räddat livet på någon du känner.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DNSvDExp. SvD. SvD. SvD. SvD.