21 december 2010

Coop vilseleder kunderna om nytt kundbonussystem

Det är beklagligt att detaljhandelsföretaget Coop vilseleder sina kunder vid övergången till det nya kundbonussystemet. Coop har konsekvent valt att inte tydligt berätta om den försämring rörande Medmera Visa som man genomför för inköp i andra butiker än Coops från en procents återbäring till en halv procent. Att företag hellre lyfter fram fördelar med förändringar än nackdelar är väl visserligen tyvärr inget nytt. Men att Coop samtidigt via vilseledande räkneexempel (se bild nedan) försöker få det nya systemet att framstå som mer gynnsamt än det gamla även för personer som handlar en hel del i andra butiker än Coops kan inte betraktas som annat än vilseledande marknadsföring.

I räkneexemplet uppges en familj som utöver storhandling på Coop (Familj C) även handlar en del i andra butiker (Familj D) tjäna ännu mer pengar på det nya systemet jämfört med det gamla systemet, vilket förstås inte stämmer eftersom återbäringen i övriga butiker har halverats. Reptricket uppnås genom att Coop räknar med att en familj som handlar för 9600 kronor per månad förr bara fick en premiecheck á 50 kronor för de första 5000 kronorna de handlade för, och bortser från att familjen förstås under nästa månad handlade för de sista 400 kronorna som krävdes för att få nästa hela premiecheck.

En förutsättning för att marknadsekonomi och konkurrens ska medföra välstånd och dynamiska förbättringar av produkter och tjänster är att spelreglerna följs av deltagarna. Det innefattar bland annat att informationen från köpare och säljare måste vara sanningsenlig. På Coops hemsida står det att ärlighet ska vara en del av värdegrunden. Det förefaller finnas en del förbättringsarbete att göra utifrån det vid marknadsavdelningen.Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. SvD. GP. GP igen. Mer GP. SvD. DN.

16 december 2010

Tillåt studenter att arbeta fritt

Den höjning som regeringen har genomfört av fribeloppet, det vill säga den summa en student får tjäna innan studiemedlet begränsas, är mycket välkommen. Arbetslivserfarenhet är positivt för både individen och samhället. Ingen tjänar på att studenter behöver gå och oroa sig över vilket kalenderhalvår en löneutbetalning ska landa på. Det är bra att fler trycker på för ytterligare libraliseringar av CSN-reglerna så att studenter kan arbeta i den grad de själva finner lämpligt. Liberala Studenter anser att fribeloppet bör avskaffas helt.


Ett oskoj besked i brevlådan

För lånedelen förefaller det finnas få skäl att behålla fribeloppet överhuvudtaget eftersom det rör sig om ett räntebärande lån. Frågan om huruvida fribeloppet för bidragsdelen behöver avskaffas för personer som tjänar en bra bit över 20 000 kr i månaden behöver debatteras mer. För egen del hör jag till dem som anser att det räcker om fribeloppet för bidragsdelen utökas mycket kraftigt, minst till en kvarts miljon i bruttoinkomst per år. Att behålla någon slags behovsprövning av studiebidraget är i linje med att nästan alla andra bidrag i samhället är behovsprövade. Ingen anser exempelvis att alla medborgare ska ha ett socialbidrag i botten och sedan sin ordinarie inkomst ovanpå det. Studiemedelssystemets grundsyfte är att möjliggöra för alla, oavsett ekonomisk bakgrund, att studera. Höginkomsttagare har redan de ekonomiska förutsättningarna för att kunna studera vid sidan av arbetet om de vill. Att ge uppåt 3000 kr per månad i bidrag till en höginkomsttagare som läser en kvällskurs bör enligt min mening inte prioriteras.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Läs vad Joakim Holmertz i LUF anser i frågan.