20 oktober 2013

Dubbdäcksavgift en liberal väg framåt

Dubbdäck i städer innebär ett hälsovådligt miljöproblem som det är rimligt att låta utsläpparen betala för. En avgift bör därför införas för att köra med dubbdäck i innerstaden där särskilt många människor bor, arbetar och uppehåller sig. Dubbdäcksavgift kan väntas göra att fler väljer att åka kollektivt, cykla eller gå i stan, istället för att åka bil. Det kan även få vissa som använder dubbdäck, men som egentligen skulle klara sig bra med vinterdäck, att välja bort dubbdäcken.

I de fall personer måste ha dubbdäck är det ändå bra att en dubbdäcksavgift införs så att dessa personer bara väljer att köra i stan med dubbdäck om nyttan av detta överstiger den samhällsekonomiska kostnad som den förorenade luften medför. Detta bidrar en dubbdäcksavgift till att åstadkomma. Kontrollen av dubbdäcksavgiften bör i första hand skötas av parkeringsvakterna.

Transportsystemet i Stockholm behöver ställas om i riktning mot gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. En betydligt rörligare bostadsmarknad än dagens är även av stor vikt för att underlätta för människor att bosätta sig transporteffektivt i förhållande till sina arbetsplatser.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD. Luftföroreningar orsakar cancer slog WHO nyligen fast. DN Debatt om dubbdäcksförbud.DN Debatt. DN Debatt.

3 kommentarer:

 1. Varför ska man tillåta någon att förgifta andra, bara man betalar en avgift?

  SvaraRadera
 2. Att förbjuda dubb däck för att Stockholm finns är vansinne.
  Stora delar av Sverige har vinterföre på asfalterade vägar där ska självklart Dubbdäck få finnas.
  Att Dubbdäck är ett problem i Stockholm ska inte drabba andra landsdelar. I Stockholm kan dubbdäcksavgift skapas.
  Bara anställa folk och ha terminaler när trafiken tätnar in mot Stockholm.
  Ta en avgift pengar behövs till statskassan sedan kan detta ges ut i ökade statsbidrag till landstingen.

  Sedan kan man höja skatten på alla rika så mer pengar går till Landsting , kommuner.
  Stockholm göär inte rätt för sig anser jag.

  SvaraRadera
 3. Dubbdäck är ett problem inte bara i Stockholm. Ett tiotal städer i Sverige har problem med höga halter av partiklar. Totalt omkommer 3000 människor per år till följd av trafikens luftföroreningar, att jämföra med 300 dödade per år i trafikolyckor.

  Dubbdäcken orsakar dessutom ett enormt vägslitage. Så att låta den som anser sig behöva dubbdäck betala för de skador dubbdäcken åstadkommer på människors lungor och på vägarna är en ytterst rimlig tanke. I Norge har man haft avgift på dubbdäcken i 20 år, och det fungerar alldeles utmärkt.

  SvaraRadera