27 april 2010

Skadlig idé återinföra förmögenhetsskatt

De rödgröna vill som befarat återinföra förmögenhetsskatten som drev hundratals miljarder kronor ut ur landet. Förmögenhetsskatt missgynnar sparande och investeringar som behövs i ekonomin. Medan världens ledare försöker förebygga nästa finanskris genom att uppmuntra medborgarna att amortera på lån och ta ansvar för sin ekonomi vill oppositionen återinföra en skatt som med kirurgisk precision drabbar personer med låga lån och högt upptaxerade hus.

Med långsiktigt stigande tillgångsvärden riskerar alltfler att behöva betala förmögenhetsskatt. Kvällstidningarnas alltmer detaljerade förmögenhetslistor baserade på den offentliga taxeringsinformationen innebär ett tydligt intrång i den personliga integriteten. I ett samhälle där företag och institutioner skyddar sina ekonomiska flöden allt bättre innebär det en säkerhetsrisk för medborgarna att staten upprättar och indirekt sprider offentliga listor över individers nettotillgångar.

Förmögenhetsskatten behandlade olika typer av tillgångar helt godtyckligt och orättvist. Varför ska privat långsiktigt aktiesparande förmögenhetsbeskattas, men inte långsiktigt aktiesparande inom ramen för pensionssystemet? Skatteplanering är inte en framtidsbransch för Sverige att satsa på. I en globaliserad värld är ”förmögenheter” ingen stabil och lämplig skattebas. Finansiella tillgångar förblir lättrörliga och kommer kunna undgå förmögenhetsbeskattning även framöver, bland annat eftersom arvs- och gåvoskatten är avskaffad. Kvar i förmögenhetsskattens klor blir inte minst äldre med högt upptaxerade hus och låga lån. Fastighetsbeskattning bör inte ske via en förmögenhetsskatt.

Johan Lind

9 april 2010

Minskad trängsel på Sveriges framsida

Trängselavgifter är nu på väg även till Göteborg! Det är glädjande med friska satsningar på minskat bilberoende och lägre utsläpp i större städer där kollektivtrafik utgör ett bra alternativ. Förhoppningsvis kommer även ännu fler cyklister att susa fram längs Göteborgs välutbyggda infrastruktur för cykling som kan tjäna som föredöme för huvudstaden. Samtidigt är det beklagligt att det ska behövas ett betalstationssystem som kostar hundratals miljoner kronor i årliga administrationsavgifter när motsvarande beteendeförändringar egentligen hade kunnat ske på frivillig basis.


Ett cykelgarage med tre våningar i centrala Amsterdam. Ett lika högt är på gång i Älvsjö utanför Stockholm i anslutning till kollektivtrafiken.

Kritiker ifrågasätter ibland huruvida det är rätt att införa trängselavgifter i medelstora städer där trängseln inte är ett ohanterbart problem. Då är det bra att tänka på den potential som välutvecklade miljölösningar har när de appliceras globalt. Med ett sjusiffrigt antal nya bilar som rullar ut på vägarna i Kina varje månad är det ytterst relevant vilka beprövade metoder som landet i öster kan inspireras att införa i sina närmare 200 städer med över en miljon invånare. Om vi inte genomför vad vi kan göra själva på hemmaplan blir det även moraliskt svårare att ställa de nödvändiga kraven på andra.

Johan Lind

7 april 2010

Så var Handels avtal klart idag. TV4-nyheterna rapporterar om ett stackars butiksbiträde som tjänar 11000 kronor i månaden före skatt. Det är ohyggligt lite. Om det inte vore för att hon bara jobbar 24 timmar i veckan. DET är däremot upprörande, att höra om alla dessa kvinnor som inte får jobba heltid hur gärna de än vill. Och att söka sig till en annan arbetsgivare inom vården eller butiksvärlden hjälper föga, det är snarare regel än undantag att bara erbjuda deltidstjänster. Kanske är det för att arbetsgivaren inte ska behöva betala höga övertidsersättningar, utan kan be personalen täcka upp för varandra inom ramarna för en heltidsvecka om någon skulle bli sjuk?

Cecilia Björklund