25 april 2011

Grov misshandel

Det är förstås domstolens uppgift att bedöma eventuella brottsliga gärningar, men om domaren har drabbats av tinnitus och permanent nedsatt hörsel för återstoden av sitt liv hoppas jag att rättssystemet betraktar det som grov misshandel. Det vill säga fängelse i lägst ett år och högst tio år. En förundersökning borde inledas omedelbart.

Det kastas sannolikt inte in tiotalet knallskott utan att många vittnen ser vem eller vilka som gör det. Det finns således antagligen fler än gärningsmännen som vet vem eller vilka som är skyldiga. Alla i publiken som var på plats bör göra allt de kan för att underlätta polisens arbete.

Förundersökningen bör inledas idag - inte först på tisdag efter påskledigheten eller när läkare har konstaterat öronskadan, utan idag. Hur myndigheters saktfärdighet under kvällar och helger drabbar enskilda individer har Liberala Studenter bloggat om tidigare.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. SvD. SvD. SvD. SvD. Ab. Ab.
GP. GP. GP. DN. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp.
DN. Exp. SvD. DN. SvD. SvD. DN. DN. GP.

21 april 2011

På liv och död i vardagen

Mycket kan sägas om hur man framöver måste arbeta för att förhindra liknande felbedömningar som orsakade Emil Linnells tragiska dödsfall. Inom sjukvården är det tydligt hur personalens agerande kan vara skillnaden mellan liv och död. Det är dock viktigt att komma ihåg att den dagliga verksamheten inom nästan alla samhällssektorer har enorma återverkningar för enskilda personer. Mycket av det vi som individer gör i vårt dagliga värv och på fritiden får långt större konsekvenser för andra än vad vi kanske reflekterar över. Det kan ibland vara svårare att se dessa orsaksamband, men de finns där. Hela vår vakna tid kan vi hjälpa eller stjälpa andra människor.

Av de omkring 100.000 svenskar som dör varje år kan man lugnt räkna med att ett femsiffrigt antal dör en förtida död som egentligen hade kunnat förhindrats av antingen de själva eller andra. Det finns en stor potential i att som individ sträva i riktning mot att förstå och beakta alla de konsekvenser ens agerande får från nu till evigheten. Ett sådant förhållningssätt är måhända ångestframkallande, men människan är dömd till frihet och ansvar.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. DN. DN. SvD. SvD. GP. DN. DN. DN. DN. DN. DN. SvD. Exp. GP. DN

13 april 2011

Pinsamt gullande med kungen

Det är pinsamt att se svenska storföretag använda det odemokratiska kungahuset för att marknadsföra sig i utlandet. Runt om i världen riskerar människor sina liv i uppror mot diktatorer som har tagit över efter sina fäder eller kommit till makten på andra odemokratiska sätt. Då tycker svenska storföretag att det är passande att åka jorden runt tillsammans med en statschef som har ärvt sitt ämbete.

Jag föredrar att köpa produkter och arbeta för företag som sätter kompetens och duglighet i första rummet. Inte släktskap. Monarkin är förlegad. Den har ingen plats i det moderna samhället och de ceremoniella uppgifterna bör föras över på vår 24 män och kvinnor starka regering. Kungahuset bör avgå på eget initiativ - för Sverige i tiden.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. GP.

4 april 2011

Omöjligt förbjuda allt olämpligt

Det är omöjligt att förbjuda allt som är olämpligt att göra medan man kör bil. Frågan är om det inte är bättre att behålla den generella lagstiftning vi har idag. Möjligen kan man förtydliga att det anses vårdslöst att använda kommunikationsutrustning som kräver att man tittar på en skärm och samtidigt trycker upprepade gånger på knappar medan bilen rullar. Man kör bil med ögonen och det är oacceptabelt att ta synen från trafikmiljön ens i ett fåtal sekunder, ibland även i delar av en sekund. Men detta täcks egentligen av befintlig lagstiftning och torde vara uppenbart för alla bilister som har genomgått körkortsutbildning.

Det är samtidigt mycket tveksamt om alla samtal utan handsfree bör förbjudas. Taffliga försök att koppla in en hands-free under färd när det ringer skulle snarare stjälpa än hjälpa. Det behöver inte heller vara farligt att läsa ett SMS vid ett rödljus. Och om man ändå ska göra det är det bättre att hålla mobilen i ratthöjd än att gömma mobilen i knät av rädsla för att bli misstänkt för att skicka SMS (om det skulle vara förbjudet). Om vi börjar förbjuda specifika handlingar under bilkörning finns även risken att folk tror att det som inte är förbjudet inte är olämpligt. Men hoten mot förarens koncentration är många och ingen förbudslista i världen kan täcka in allt.

Man bör utreda ungefär hur många som skadas respektive dödas i trafiken varje år med anledning av användning av kommunikationsutrustning, något vi har efterlyst tidigare. Möjligen finns det ett mörkertal eftersom förare antagligen inte vill erkänna att de höll på med mobilen. De bedömda trafikskadorna måste sedan vägas mot de stora fördelar som användning av kommunikationsutrustning i samband med bilkörning faktiskt kan antas medföra i människors liv.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. GP. DN. DN. DN. Svt. SR..