29 augusti 2010

Låt RUT behålla jobbet

Att avskaffa det jobbskapande RUT-avdraget som den rödgröna oppositionen vill göra skulle undergräva möjligheterna att låta en mer levande tjänstesektor bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. RUT-avdraget minskar otryggt svartarbete och skapar nya vita arbetstillfällen med social trygghet. Att försvåra för svartarbete bidrar vidare till ett rättvisare konkurrensläge. RUT frigör också tid för dem som utnyttjar det, vilket kan möjliggöra för dessa personer att arbeta fler timmar, till gagn för både statskassan och välfärden. RUT-avdraget underlättar även livspusslet för barnfamiljer och ger ett ökat självbestämmande för äldre. Oppositionens resonemang om att de som utnyttjar hushållsnära tjänster skulle ha råd att betala även utan avdrag stämmer bara för vissa riktigt välbeställda konsumenter. Givetvis medför alliansens halvering av kostnaden för hushållsnära tjänster att betydligt fler får råd.


En av Folkpartiets tydliga valaffischer

Arbetslöshet har många olika orsaker. Bland annat har global konkurrens inom framförallt tillverkningssektorn och ett högt svenskt skattetryck för tjänstesektorn gjort enklare arbeten ovanliga. Ett viktigt svar på jobbutmaningen är att satsa på utbildning och forskning eftersom anställningsbarhet och utbildningsnivå hänger tätt ihop. Anställningsbarhet behöver vara fokus i jobbpolitiken, sida vid sida med åtgärder som gör det mer lönsamt att arbeta, anställa och driva företag. Det är dock viktigt att det samtidigt finns enkla, vita vägar in i arbetslivet. En levande sektor för hushållsnära tjänster bör därför tillåtas frodas.

De rödgröna kritiserar RUT för att vara en subvention. Samtidigt vill oppositionen hjälpa dem som står utanför arbetsmarknaden via lägre arbetsgivaravgifter, vilket också är en form av subvention. Att först göra RUT-anställda arbetslösa och sedan på nytt erbjuda dem subventioner framstår inte som en genomtänkt politik. Låt istället RUT behålla jobbet.


Väsensskilda arbetsverktyg? Ännu kan man få avdrag för både fönsterputsning (RUT) och fönstermålning (ROT)

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

27 augusti 2010

Dagens politiker: Olle Schmidt


Foto: Berno Hjälmrud


Idag får vi besök av Olle Schmidt! Kom och fråga honom om Europa, ekonomin, liberalism eller något helt annat mellan 14.15 och 15.00. Vi finns vid vår valstuga på Stockholms universitet och bjuder på kaffe och bullar. Hjärtligt välkommen!

Liberala studenter Stockholm

26 augusti 2010

Birgitta Ohlsson om Miljöpartiet

Läs gärna Birgitta Ohlssons lysande replik i gårdagens SvD.

Liberala studenter Stockholm

24 augusti 2010

Försäkring mot fortkörningsböter olämpligt

När det diskuteras nya försäkringslösningar för att kringgå fortkörningsböter kan det vara värt att påminna om vikten av trafiksäkerhetsarbete och den svenska nollvisionen. Trafiken har historiskt sett utgjort en stor risk för att förolyckas, inte minst för unga människor som plötsligt rycks ur livet. Många känner någon som på ett eller annat sätt har varit inblandad i en allvarlig trafikolycka. Satsningar på lägre hastigheter är en fullföljning av en mycket framgångsrik svensk trafikpolitik när det gäller att minska antalet dödade och skadade. Antalet trafikdöda i Sverige per 100 000 invånare är bland de lägsta i världen.De ansvariga myndigheterna, med Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall i spetsen, levererar resultat. Satsningar på mitträcken och mötesfria vägar är mycket viktiga och behöver fullföljas. Fartkameror har också visat sig ha god effekt för att förhindra olyckor. Utökade krav på alkolås för rattfyllerister behöver även övervägas. Samtidigt har företagen gjort stora insatser. Teknikutveckling av allt från krockkuddar till antisladdsystem har stor betydelse. Bland annat Saab, Volvo och Autoliv ligger bakom många viktiga innovationer som sprids globalt och bidrar till lägre trafikdödlighet i världen.

Vi vet var, när och hur trafikolyckor tenderar att inträffa. Fart, frontalkollisioner, alkohol och trötthet skördar många offer. Vi vet ofta vad som kan göras för att förhindra olyckor. Sverige har kunnat visa upp resultat över tid och det finns stor anledning att känna förtroende för det trafiksäkerhetsarbete som långsiktigt bedrivs inom ramen för nollvisionen. Försäkringar mot fortkörningsböter utgör sannolikt inget positivt inslag i sammanhanget.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

23 augusti 2010

Dagens kandidat: Cecilia Wikström
Idag gästas vi av vår FP-Europaparlamentariker Cecilia Wikström! Kom förbi oss på KTH och prata politik. Vi bjuder på kaffe. Välkommen!

Foto: Denny Lorentzen

22 augusti 2010

Bankernas kortavgifter kan förhandlas ned!

Förbudet mot handlares kortavgifter gentemot konsumenter har höjt temperaturen i debatten om bankernas förmodat höga intjäning i sina bankkortsverksamheter. För att en marknad ska fungera effektivt krävs fungerande konkurrens med aktiva köpare och säljare. Handlarna måste därför våga förhandla med flera banker och undersöka vilken bank som är beredd att ge det bästa erbjudandet när det gäller både pris och kvalitetsfaktorer såsom driftsäkerhet, snabbhet och säkerhet mot brott. Låt den bästa banken vinna din kortupphandling och välj inte bank av slentrian! Att förhandla om hela sitt bankengagemang samtidigt brukar ge möjlighet till det bästa erbjudandet.

I en marknadsekonomi har alla parter en möjlighet och ett ansvar att ställa rimliga krav på sina motparter. Dyr utrustning och tekniska problem har på andra marknader förbytts mot bättre och billigare alternativ i takt med att marknadskrafter och teknologisk utveckling har fått verka. Ett mer aktivt kundbeteende kring kortbetalningar skulle leda till att bankerna tvingas vässa sina erbjudanden, både när det gäller pris och kvalitet. På en marknad där kunderna agerar aktivt torde inte eventuella övervinster bestå. Om det ändå skulle dyka upp indikationer på djupare konkurrensproblem får konkurrensmyndigheterna hålla ögonen öppna.

Att betalningsutvecklingen går i riktning mot ökad kortanvändning är positivt. Färre kontanter försvårar svartarbete och skattefusk, vilket i sin tur medför social trygghet för anställda och ett rättvisare konkurrensläge. Kontanthantering innebär också högre rånrisk - att bli utsatt för rån kan antas vara värre än att ens bankkort blir skimmat. Samtidigt innebär dock kortanvändning risker ur ett integritetsperspektiv. Det är oroväckande att företag bygger upp stora databaser med omfattande informationsmängder över oss medborgare. De etablerade politiska partierna måste hantera dessa frågor bättre. I en levande demokrati kommer annars nya politiska rörelser och partier att göra det åt dem.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

21 augusti 2010

Affischstart och val-kickoff!

Vid midnatt är det affischstart, och självklart ska vi i LS Stockholm tapetsera Stockholms högskolor! Innan dess blir det val-kickoff i vår alldeles nya valstuga. Vi ses klockan 20 på universitetet. Vi bjuder på vin och lite tilltugg. Där hjälps vi även åt att måla den orange, om vädret tillåter. Sedan delar vi in oss i lag och åker ut till de olika skolorna.

Vill du vara med? Ring Caroline (073-444 55 67) eller kom till valstugan!
Hjärtligt välkommen!

Helsjukt


Apropå LO.

9 augusti 2010

Tio i topp

Folkpartiet presenterade häromdagen en rapport kallad Naturvård, havsmiljö och biologisk mångfald. Läs den!
Här lyfts ett flertal kraftfulla förslag fram och det framgår tydligt att Folkpartiet tar miljöfrågan på allvar.

Nedan har jag valt ut mina favoriter bland många viktiga förslag (Mina egna kommentarer i kursivt.):

1) Minska överkapaciteten i fiskeflottan
Fiskeflottan är på tok för stor! Alldeles för många tror att de kan försörja sig på fiske.

2) Låt de vetenskapliga råden sätta taket
Forskarna har idag försvinnande lite att säga till om när fiskekvoterna fastställs. Detta på fiskbeståndens bekostnad.

3) Sluta fiska utanför Västsahara
Dagens fiskeavtal mellan EU och ett flertal utvecklingsländer i Västafrika missgynnar alla förutom yrkesfiskarna: Lokalbefolkningen, fiskbestånden och EU:s skattebetalare.

4) Märk fisken
Konsumentmakt med hjälp av ursprungsmärkning på all fisk som säljs. Det är en förutsättning för att kunna välja rätt.

5) Sätt pris på ekosystemtjänsterna
Natur och ekosystem gynnas av att tilldelas ett synligt värde i faktiska kronor.

6) Jordbruket ska bära sina miljökostnader
Jordbruket bär ett enormt ansvar för övergödningen av Östersjön, vilken i sin tur ger upphov till både algblomning och ett dramatiskt minskat bestånd av torsk.

7) Inför internationell miljödomstol
Skulle till exempel kunna främja efterlevnaden av internationella konventioner på miljöområdet.

8) Förbjud fosfater även i handdiskmedel
Regeringen har redan stoppat användningen av fosfater i tvättmedel och maskindiskmedel. Eftersom fosfater bidrar till övergödningen bör dessa även förbjudas i handdiskmedel.

9) Gör Arktis till marint reservat
Arktis måste skyddas av flera skäl, bland annat för klimatets skull.

10) Värna livskraftiga rovdjursstammar
En påskyndad inplantering av varg, lodjur, björn, järv och kungsörn krävs för att säkra skyddet av dessa arter.


Caroline Le Lann Roos