26 juli 2011

Alla ideologier måste tåla kritik

Att diskutera olika ideologier är något centralt i demokratin. Alla ideologier med anspråk på hur hela samhället bör organiseras måste i en demokrati tåla kritik. Islam är en religion och Sverige ska ha religionsfrihet. Men islamism är en ideologi som anser att religionen islam bör genomsyra hela samhället och styra alla människors liv. Företrädare för alla ideologier, vare sig det rör sig om socialliberalism, kommunism, socialdemokrati, nazism, konservatism, libertarianism, nyliberalism eller islamism måste finna sig i att kunna vara föremål för kritik.

Det är fullt rimligt att i det demokratiska samtalet påtala att islamismen inte förespråkar vare sig religionsfrihet, det mångkulturella samhället, yttrandefrihet, jämställdhet mellan könen eller sexuella minoriteters rätt att ens leva. Min uppfattning är att det är svårt att se hur ett samhälle präglat av ideologin islamismens värderingar skulle kunna kombineras med demokrati och mänskliga rättigheter för alla.

Ovanstående resonemang står inte i motsats till uppfattningen att det behöver göras mer för att bekämpa islamofobi i Europa. Mer behöver helt klart göras för att bekämpa diskriminering och rasism i såväl Sverige som andra länder. Man måste dock göra en åtskillnad mellan rasism och kritik av en ideologi. Det vore olyckligt om Lisa Bjurwalds uttalande i DN om att det råder brist på tabu mot antimuslimska idéer skulle tolkas som att det bör vara tabu att i ett demokratiskt samtal kritisera ideologin islamism. Jag hoppas att Lisa Bjurwald i sin bok går in mer i närkamp med dessa resonemang än vad en enskild tidningsartikel kan göra.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD-inlägg kring rasism. Mikael Ståldal om begreppet islamofobi. SvD.

5 kommentarer:

 1. Så sant. Du har helt rätt Johan.

  SvaraRadera
 2. Har visserligen inte läst boken men jag är mycket tveksam till att den kvinnan skulle göra någon sådan åtskillnad :)men jag bör såklart läsa den först innan jag drar förhastade slutsatser.

  SvaraRadera
 3. Du har uttryckt det bra, tycker jag.

  Det vore fel att klassa islamofobi som rasism. Rasism är att behandla människor olika på grund av deras ras, alltså på grund av något som de inte rår över, medan en religionstillhörighet och sin sin på förhållandet religion/samhälle är något man kan välja själv.

  Rasism är entydigt och förkastligt; islamofobi är ett luddigare begrepp som spänner från irrationell rädsla, ibland parad med förkastlig hatiskhet (värd att arbeta mot), till legitim kritik mot aspekter av religionen eller dess tillämpning i samhällsskicket.

  Låt oss tala om alla olika problematiska företeelser, men utan att onödigtvis klumpa ihop dem med (värdeladdade) ord när det är onödigt och kan vara vilseledande.

  SvaraRadera
 4. I ett öppet demokratiskt samhälle, så måste alla ha samma rätt att utnyttja åsikts- och yttrandefriheten oavsett om det gäller uppfattning om invandring, multikultur eller ideologier som kommer från religion- eller kulturell bakgrund. Allt annat är odemokratiskt.

  Detta sagt är det också viktigt att våga ta debatterna om de bitar som verkligen är rasism oavsett om denna rasism riktar sig mot invandrare som personer eller som grupp oavsett om det rör kultur, etnisitet eller religiös tillhörighet. Samma gäller även när de rasistiska utspel görs av någon sådan person mot svenskar (infödda och naturaliserade) som personer eller grupp. Rasism finns åt bägge håll och måste alltid bekämpas genom att vi vågar ta debatterna.

  SvaraRadera