21 december 2010

Coop vilseleder kunderna om nytt kundbonussystem

Det är beklagligt att detaljhandelsföretaget Coop vilseleder sina kunder vid övergången till det nya kundbonussystemet. Coop har konsekvent valt att inte tydligt berätta om den försämring rörande Medmera Visa som man genomför för inköp i andra butiker än Coops från en procents återbäring till en halv procent. Att företag hellre lyfter fram fördelar med förändringar än nackdelar är väl visserligen tyvärr inget nytt. Men att Coop samtidigt via vilseledande räkneexempel (se bild nedan) försöker få det nya systemet att framstå som mer gynnsamt än det gamla även för personer som handlar en hel del i andra butiker än Coops kan inte betraktas som annat än vilseledande marknadsföring.

I räkneexemplet uppges en familj som utöver storhandling på Coop (Familj C) även handlar en del i andra butiker (Familj D) tjäna ännu mer pengar på det nya systemet jämfört med det gamla systemet, vilket förstås inte stämmer eftersom återbäringen i övriga butiker har halverats. Reptricket uppnås genom att Coop räknar med att en familj som handlar för 9600 kronor per månad förr bara fick en premiecheck á 50 kronor för de första 5000 kronorna de handlade för, och bortser från att familjen förstås under nästa månad handlade för de sista 400 kronorna som krävdes för att få nästa hela premiecheck.

En förutsättning för att marknadsekonomi och konkurrens ska medföra välstånd och dynamiska förbättringar av produkter och tjänster är att spelreglerna följs av deltagarna. Det innefattar bland annat att informationen från köpare och säljare måste vara sanningsenlig. På Coops hemsida står det att ärlighet ska vara en del av värdegrunden. Det förefaller finnas en del förbättringsarbete att göra utifrån det vid marknadsavdelningen.Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. SvD. GP. GP igen. Mer GP. SvD. DN.

16 december 2010

Tillåt studenter att arbeta fritt

Den höjning som regeringen har genomfört av fribeloppet, det vill säga den summa en student får tjäna innan studiemedlet begränsas, är mycket välkommen. Arbetslivserfarenhet är positivt för både individen och samhället. Ingen tjänar på att studenter behöver gå och oroa sig över vilket kalenderhalvår en löneutbetalning ska landa på. Det är bra att fler trycker på för ytterligare libraliseringar av CSN-reglerna så att studenter kan arbeta i den grad de själva finner lämpligt. Liberala Studenter anser att fribeloppet bör avskaffas helt.


Ett oskoj besked i brevlådan

För lånedelen förefaller det finnas få skäl att behålla fribeloppet överhuvudtaget eftersom det rör sig om ett räntebärande lån. Frågan om huruvida fribeloppet för bidragsdelen behöver avskaffas för personer som tjänar en bra bit över 20 000 kr i månaden behöver debatteras mer. För egen del hör jag till dem som anser att det räcker om fribeloppet för bidragsdelen utökas mycket kraftigt, minst till en kvarts miljon i bruttoinkomst per år. Att behålla någon slags behovsprövning av studiebidraget är i linje med att nästan alla andra bidrag i samhället är behovsprövade. Ingen anser exempelvis att alla medborgare ska ha ett socialbidrag i botten och sedan sin ordinarie inkomst ovanpå det. Studiemedelssystemets grundsyfte är att möjliggöra för alla, oavsett ekonomisk bakgrund, att studera. Höginkomsttagare har redan de ekonomiska förutsättningarna för att kunna studera vid sidan av arbetet om de vill. Att ge uppåt 3000 kr per månad i bidrag till en höginkomsttagare som läser en kvällskurs bör enligt min mening inte prioriteras.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Läs vad Joakim Holmertz i LUF anser i frågan.

30 november 2010

Hög BNP i sig ej skadligt

Hög BNP, alltså hög ekonomisk aktivitet, är inte i sig skadligt för miljön. BNP har blivit ett skällsord för ohållbar ekonomi, men BNP säger egentligen ingenting om huruvida de underliggande ekonomiska transaktionerna som utgör ekonomin är miljöskadliga eller inte. Vi kan i princip mångdubblera ekonomin (BNP) i en avancerad tjänsteekonomi utan att miljön tar skada. En lägre BNP är heller ingen garanti för att miljöförstöring undviks - det är många kommunistiska diktaturer ett bra exempel på. Lika lite som BNP är ett klockrent mått på välstånd, lika lite är minimerad BNP ett lämpligt mål för miljörörelsen.

Om en person är beredd att betala ett visst antal kronor för att få en vara eller en tjänst, och en annan person på frivillig basis är beredd att mot betalning utföra tjänsten eller producera varan, så gynnas båda parter av transaktionen utförs. Om många sådana frivilliga transktioner genomförs kan man anta att välståndet är högre än om transaktionerna inte hade genomförts. Därför är hög BNP, och tillväxt i BNP, ett mått på välstånd. Ett trubbigt mått, javisst. Många goda ting i livet är gratis och BNP-måttet fångar inte de kvalitetsförbättringar som hela tiden sker kring tjänster och produkter. Samtidigt fångar BNP inte upp negativa företeelser såsom miljöförstörelse och brottslighet. Men BNP är inte irrelevant och inte per automatik miljöskadligt. Det vore olyckligt om miljörörelsen brände allt krut på att sätta käppar i hjulen för all ekonomisk utveckling. Det finns många andra metoder som har mycket bättre utsikter för att lyckas skydda jordens ekosystem, den biologiska mångfalden och säkerställa en god livsmiljö för människor.


Sädesärlan är en av jordens cirka 10 000 fågelarter. Här fotad på sommarbesök från Afrika.

Vi måste inte lönearbeta mindre, såsom vissa inom miljörörelsen tror, utan med rätt saker. Självklart vill vi ha avancerade tjänster såsom sjukvård i världsklass, toppkvalitativ utbildning för både barn och vuxna samt andra miljövänliga tjänster såsom hjälp av en personlig tränare som ger oss förutsättningar för god hälsa. Det förutsätter arbetsdelning och specialisering. Att hävda att arbetsdelning (hög BNP) är negativt är indirekt att hävda att alla borde odla sin egen potatis, samtidigt som man forskar fram sitt eget cancerläkemedel och utvecklar sitt eget lågenergikylskåp. För alla utom möjligen Leonardo da Vinci vore det svårt att excellera inom alla dessa fält samtidigt.

Vägen framåt på miljöområdet går bland annat via teknikutveckling samt resurs- och energieffektivisering. Principen om att förorenaren betalar är en rimlig utgångspunkt för miljöpolitiken. Det är rätt att genomföra en grön skatteväxling med höjda skatter på miljöskadliga utsläpp och sänkt skatt på positiva företeelser såsom arbete. Det är viktigt att skicka signalen att det kommer att löna sig att beakta resurs- och energianvändning i alla beslut, allt från val av bostad, transportmedel och matvanor. En grön liberal politik kan definitivt driva på i denna riktning.

DN Debatt om klimatet. Mer klimatdebatt och replik. Klimatchatt. Därför blundar du för klimathotet. GP om isbjörnens utsatta läge. Forskarreplik. SvDGP.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

24 november 2010

Bra att regeringen agerar kring CSN

Det är välkommet att regeringen förändrar de rigida CSN-reglerna kring studieperioder och poäng som har fått heltidsutbildningar att klassificeras som deltidsutbildningar. Det har drabbat studenters ekonomi och riskerat att hindra människor från att vilja studera. Denna typ av onödiga barriärer kring studier är oacceptabla och det är bra att regeringen nu aviserar nödvändiga åtgärder, vilket har efterlysts tidigare.

Den höjning som regeringen har genomfört av fribeloppet, det vill säga den summa en student får tjäna innan studiemedlet begränsas, är också välkommen. Fribeloppstaket bör avskaffas helt för lånedelen och utökas kraftigt för bidragsdelen för att möjliggöra för studenter att arbeta i den grad de själva finner lämpligt.

En annan fribeloppsfråga som kan kräva ny lagstiftning är CSN:s rigida fokusering på kalenderhalvår som ibland leder till återkrav för studiemedel som erhålls under en utbildning som planenligt avslutas mitt i ett kalenderhalvår, på grund av inkomster som intjänas efter att utbildningen har avslutats. Det är orimligt och utgör ett uppenbart brott mot arbetslinjen.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

13 november 2010

Aung San Suu Kyi äntligen frigiven

Det är glädjande att demokratikämpen Aung San Suu Kyi äntligen har släppts ur sin husarrest. Hon och andra politiskt engagerade i Burma har utsatts för djupt orättvis behandling genom åren. Landet styrs fortfarande av militärjuntan och det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande finns många andra samvetsfångar i Burma. Vägen som landet har att vandra är lång. Förhoppningsvis kommer Aung San Suu Kyi att fortsätta kämpa för att utveckla Burma i riktning mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Det är beklagligt att man inte kan utesluta att hon på nytt riskerar att bli fängslad av politiska skäl.Uppmaningen att frige Aung San Suu Kyi syns här framför EU-parlamentet som fick besök av Liberala studenter Stockholm hösten 2009.

Johan Lind
Liberala studenter Stockholm

Bekämpa fattigdom eller rikedom?

Socialdemokraternas öppning för en svängning i frågan om fastighetsskatten är välkommen, även om beskedet förstås bör ses mot bakgrund av att partiledningen nu är mycket pressad. Skattesystemet bör i möjligaste mån utformas så att skatt betalas när man faktiskt har en inkomst. Då behöver man inte oroa sig för att behöva betala skatt bara för att man äger ett hus som man inte har några inkomster från för tillfället. Från rödgrönt håll hördes i valrörelsen det olämpliga rådet att vid behov ta lån för att kunna betala höjd skatt på fastigheter som har stigit kraftigt i värde. Det rådet skulle kunna vara nästan lika oklokt som att be någon belåna sina Ericsson-aktier under IT-bubblan kring millennieskiftet - ingen vet vad fastigheter kommer att vara värda i framtiden.

Socialdemokratin behöver bestämma sig för om de vill bekämpa fattigdom eller rikedom. Retoriken från vissa socialdemokrater om att skattehöjningar behövs ”så att även de rika får vara med och betala välfärden” är verklighetsfrånvänd och sticker i ögonen. Höginkomsttagare står redan idag för en stor andel av skatteintäkterna. Det är stor skillnad mellan att med signaler om tacksamhet beskatta höginkomsttagare progressivt för att kunna finansiera angelägna samhällssatsningar, jämfört med att av missunnsamhet och jantelag vilja höja skatten bara för att bekämpa rikedom. Samtidigt har rika länder och privatpersoner ett särskilt ansvar att beakta de risker för negativa ekologiska fotavtryck som följer med stora konsumtionsmöjligheter.

Förhoppningsvis överväger S även att överge idén om att återinföra förmögenhetsskatt. Det skulle locka hit mer kapital och investeringar eftersom Vänsterpartiet då vore ensamma i riksdagen om att förespråka återupplivandet av en skatt som definitivt hör hemma på soptippen. Medan världens ledare försöker förebygga nästa finanskris genom att uppmuntra till ekonomiskt ansvarstagande och amorteringar av lån vill oppositionen återinföra en skatt som med kirurgisk precision drabbar personer med låga lån och högt upptaxerade hus.

Socialdemokraterna har ett tufft förändringsarbete framför sig.

Johan Lind
Liberala studenter Stockholm

3 oktober 2010

Viktig tysk återförening

Idag firas tjugoårsminnet av Tysklands återförening som skedde mindre än ett år efter att Berlinmuren revs. Återföreningen 1990 skedde bara ett par månader efter Västtysklands seger i fotbolls-VM som blev det sista fotbollsmästerskapet där två tyska stater ställde upp. Tysklands återförening var en tung händelse i en ännu större rörelse där flertalet östeuropeiska länder blev fria från kommunismens ok över den ekonomiska utvecklingen, demokratin och mänskliga rättigheter. Många av de tidigare kommunistiskt styrda länderna har efter reformprocesser tagit steget in i den europeiska gemenskapen och hamnat i bättre utvecklingsbanor. Här var Sveriges prioritering av utvidgningsfrågan under det förra EU-ordförandeskapet en pusselbit på vägen.

EU är efter en lång period av frihetsspridande en gemenskap för 27 länder med fler kandidater på väg in, däribland Island i nordväst och Kroatien i söder. Det nyss antagna Lissabonfördraget ger bättre förutsättningar att styra ett EU med alltfler medlemsländer. Medborgarnas omtanke stannar inte vid nationalstatsgränserna och rädslan som ibland luftas inför en fortsatt utvidgning av unionen förefaller ofta onödig. Mänskliga rättigheter och liberala principer behöver stärkas i flera länder och EU:s dörr bör alltid stå öppen för grannländer som kan leva upp till unionens krav och vill förhandla om medlemskap. Samtidigt är det viktigt att EU inte slutar ställa krav på kandidatländerna så fort de formellt kommit med i unionen. Även i etablerade EU-länder behövs fortsatta liberaliseringar och reformer.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

20 september 2010

Förutsättningar för Mp-samtal

I skrivande stund ser Alliansen inte ut att få egen majoritet. Samtidigt har Sverigedemokraterna tyvärr kommit in i riksdagen. Inte minst i tider av ekonomisk oro är det lämpligt med majoritetsstyre och ett allianssamarbete med Miljöpartiet bör därför övervägas. Det finns förutsättningar för ett sådant samarbete, exempelvis i spåren av att Miljöpartiets syn på EU har förändrats och inte längre utgör den stötesten det gjorde förr.

Miljöfrågorna har inte spelat en framträdande roll under valrörelsen, men utgör alltjämt mycket viktiga samhällsutmaningar. Energi- och resurseffektivisering är ett område där det finns utrymme till samsyn. Grön skatteväxling stöds i praktiken av båda blocken. Höjda skatter på miljöfarliga utsläpp kombinerat med sänkt skatt på arbete skulle Alliansen och Mp kunna enas om, givet att man kan hitta lösningar som inte drabbar landsbygden alltför hårt. Möjligheten att exportera el till Sveriges närområde innebär också att satsningar på förnybar energi och fortsatt kärnkraftsanvändning inte behöver stå i motsats till varandra. Därmed behöver kärnkraften inte utgöra en oövervinnerlig stötesten under den kommande mandatperioden. Satsningar på kollektivtrafik och cykling bör man också kunna samarbeta kring.

Miljöpartiet pekade under valkvällen indirekt ut ett antal politikområden där man vill se en annorlunda politik för att kunna stödja en alliansregering, däribland klimat- och miljöpolitiken, reglerna för sjukskrivna och integritetsfrågor. Det torde finnas möjligheter för att diskutera möjliga överenskommelser och förbättringar inom dessa områden. I förhandlingarna är det dock viktigt att Alliansen inte överger arbetslinjen. Arbete skapar välfärd och Mp:s förslag om generellt förkortad arbetstid är därför olämpligt. Man kan dock exempelvis tänka sig överenskommelser kring arbetslivet under småbarnsåren.

Uppfattningen att förmögenhetsskatten hör hemma på soptippen sammanfaller lyckligtvis mellan Alliansen och Miljöpartiet. Bland utmaningarna återfinns Miljöpartiets önskan om att kraftigt nedrusta försvaret. Huruvida ett eventuellt samarbete med Miljöpartiet skulle kunna ske via riksdagen eller även via regeringen får de kommande förhandlingarna utvisa. För att hålla Sverigedemokraterna långt ifrån en maktposition är det angeläget att alla parter går in i samtalen med ett öppet sinne.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

18 september 2010

Slutspurt!

Idag blir det slutspurtskampanj med vår fina, stripade bil, delvis tillsammans med Birgitta Ohlssons kampanjteam, enligt nedan:

12.00 Vi träffas vid Odenplan. Flygblad Flea Market med Birgitta-teamet, Nortullsgatan.
13.00 Flygblad Götgatsbacken med Birgitta-teamet.
14.00 Flygblad Skanstull.
15.00 Flygblad under feministiska debatten mellan Schyman och Ohlsson. Expressens valstuga, Sergels torg.
16.00 Flygblad Medis med Birgitta-teamet.
17.00 Slutspurtsmöte för de som ska gå. Där får vi även God morgon-brev.

För den som vill är det bara att hänga på. Hoppas vi ses!

Liberala studenter Stockholm

17 september 2010

Dagens kandidater: Nyamko Sabuni, Fredrik Malm och Mark Klamberg

Träffa integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vid Södertörns högskola kl. 15 idag.


Nyamko Sabuni, jämställdhets- och integrationsminister
Foto: Denny Lorentzen

I valstugan vid Stockholms universitet träffar du Fredrik Malm och Mark Klamberg idag.


Fredrik Malm
Foto: Peter KnutsonLiberala studenter Stockholm

15 september 2010

Dagens kandidater: Olle Schmidt och Birgitta Rydberg


Birgitta Rydberg, landstingsråd
Olle Schmidt, europaparlamentariker
Foto: Berno Hjälmrud

Träffa Olle och Birgitta i valstugan och diskutera politik med dem! Idag får vi även besök av LUF. De kommer kampanja för papperslösas rätt till vård, en otroligt viktig fråga och en av de främsta anledningarna att välja Folkpartiet framför Moderaterna.

Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

14 september 2010

Dagens kandidater: Birgitta Ohlsson och Carl B Hamilton


Birgitta Ohlsson, EU-ministerCarl B Hamilton, riksdagsledamot
Foto: Peter Knutson

13 september 2010

Dagens tre kandidater


Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad
Foto: Anders AndrénGulan Avci, riksdagsledamot
Foto: Jonas Ingestedt
Per Altenberg, kandidat till riksdagen och till Stockholms kommunfullmäktige.

Toppkandidater i valstugan

Idag får vi besök av inte mindre än fyra kandidater, varav en minister och en riksdagsledamot. Kom och ställ dina frågor till:


Nyamko Sabuni, jämställdhets- och integrationsminister
Foto: Denny Lorentzen


Barbro Westerholm, riksdagsledamot

Makan Afshinnejad, kandidat till riksdagen samt Victor Ferreira, kandidat till landstinget. Vi ses i valstugan!

Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

8 september 2010

Dagens kandidat: Skolborgarråd Lotta EdholmKom och träffa Lotta i valstugan! Vi bjuder på kaffe, kakor och politik.

Idag kl. 12 anordnar Studentalliansen ett seminarium där tio punkter för en bättre högskola presenteras. Missa inte det! Träffpunkt Allians, vid T-Centralen.

Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

Dagens kandidat: Lotta Edholm

Kom och träffa Lotta i valstugan! Vi bjuder på kaffe, kakor och politik.

Idag kl. 12 anordnar Studentalliansen ett seminarium där tio punkter för en bättre högskola presenteras. Missa inte det! Träffpunkt Allians, vid T-Centralen.

7 september 2010

Dagens kandidat: Birgitta Ohlsson

Idag får vi besök av EU-minister Birgitta Ohlsson ! Hon finns i vår valstuga vid SU under eftermiddagen för att prata politik och svara på frågor.

Vid 17 håller Birgitta en föreläsning i Salongen, KTH:s bibliotek. Där bjuds även på wrap och läsk.Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

6 september 2010

Dagens kandidat: Martin Andreasson

Idag välkomnar vi Martin Andreasson, kandidat till riksdagen. Kom och ställ frågor till honom! Vi finns i valstugan vid Stockholms universitet.

Caroline Le Lann Roos
Liberala studenter Stockholm

4 september 2010

Naiv rödgrön försvarspolitik

Demokratier har praktiskt taget aldrig gått i krig med varandra. Det är dock bara hälften av jordens befolkning som lever i demokratier. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en naiv inställning till huruvida det skulle kunna spela någon roll om världens demokratier skulle bli militärt underlägsna diktaturer på nytt såsom var fallet inför andra världskriget. Chamberlains ”Peace for our time”-överenskommelse med Hitler 1938 hindrade på intet sätt det världskrig som blev en av de största katastroferna i mänsklighetens historia. En lärdom är att försvarspolitik inte bör styras utifrån hur man önskar sig att världen borde se ut – utan utifrån hur den faktiskt ser ut. Sveriges kommande försvarsbeslut bör utformas på rationella grunder – inte utifrån en naiv och felaktig rödgrön ideologisk föreställning om att nedrustning i varje läge maximerar chanserna till fred.

De rödgrönas krav på att USA ska avveckla alla sina militärbaser i länder såsom Sydkorea och Tyskland utgör naiv plakatpolitik som inte kan antas minska krigsrisken. USA:s närvaro i och kring Sydkorea behövs på grund av hotet från kommunistiska Nordkorea. Den amerikanska närvaron i Tyskland går att spåra till när USA och Storbritannien befriade Västeuropa från Nazityskland. USA-närvaron som därefter blev kvar för att möta hotet från den kommunistiska diktaturen Sovjet har varit i linje med vad demokratiskt valda tyska regeringar har önskat sig och utgör inget som Sverige bör kräva ett tillbakadragande av. Det vore samtidigt olyckligt om Sveriges politik rörande FN-insatsen i Afghanistan skulle präglas av Vänsterpartiets beröringsskräck för USA och NATO. Att undvika att ge Vänsterpartiet inflytande över svensk försvars- och utrikespolitik är ett gott skäl att rösta på Alliansen.

Den stora svenska nedrustning som har genomförts efter kalla krigets upplösning får överlag anses ha varit rimlig med tanke på att Rysslands militära förmåga till stora delar rostade sönder. Förhoppningsvis kommer det säkerhetspolitiska läget över tid att fortsätta utvecklas i positiv riktning. Försvarspolitiken måste dock baseras på realistisk analys och inte på ideologisk naivitet och önsketänkande.


World War 2 Memorial i Washington. 1900-talets historia där USA räddade demokratierna i Västeuropa mer än en gång tål att återberättas när de rödgröna nu går till val på en utrikespolitik där Vänsterpartiets slentrianmässiga ogillande av landet i väster riskerar att få genomslag.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

3 september 2010

Tobias Krantz, Fredrik Malm och Mikael Trolin

Idag händer massor med kul!

11-13 Riksdagsledamot Fredrik Malm kampanjar tillsammans med vårt mobila team ute på Södertörns högskola. Kom och ställ frågor!

11.30 Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz besöker oss i valtugan vid Frescati och bjuder in till pressträff. Ny politik ska presenteras, nämligen Alliansens satsning på kvalitet i högskolan vid en valseger.

14.30 Mikael Trolin, kandidat till riksdagen, besöker oss i valstugan. Musiker som han är, kommer han även bjuda på sång.

Välkomna!

Foto: Denny Lorentzen

29 augusti 2010

Låt RUT behålla jobbet

Att avskaffa det jobbskapande RUT-avdraget som den rödgröna oppositionen vill göra skulle undergräva möjligheterna att låta en mer levande tjänstesektor bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. RUT-avdraget minskar otryggt svartarbete och skapar nya vita arbetstillfällen med social trygghet. Att försvåra för svartarbete bidrar vidare till ett rättvisare konkurrensläge. RUT frigör också tid för dem som utnyttjar det, vilket kan möjliggöra för dessa personer att arbeta fler timmar, till gagn för både statskassan och välfärden. RUT-avdraget underlättar även livspusslet för barnfamiljer och ger ett ökat självbestämmande för äldre. Oppositionens resonemang om att de som utnyttjar hushållsnära tjänster skulle ha råd att betala även utan avdrag stämmer bara för vissa riktigt välbeställda konsumenter. Givetvis medför alliansens halvering av kostnaden för hushållsnära tjänster att betydligt fler får råd.


En av Folkpartiets tydliga valaffischer

Arbetslöshet har många olika orsaker. Bland annat har global konkurrens inom framförallt tillverkningssektorn och ett högt svenskt skattetryck för tjänstesektorn gjort enklare arbeten ovanliga. Ett viktigt svar på jobbutmaningen är att satsa på utbildning och forskning eftersom anställningsbarhet och utbildningsnivå hänger tätt ihop. Anställningsbarhet behöver vara fokus i jobbpolitiken, sida vid sida med åtgärder som gör det mer lönsamt att arbeta, anställa och driva företag. Det är dock viktigt att det samtidigt finns enkla, vita vägar in i arbetslivet. En levande sektor för hushållsnära tjänster bör därför tillåtas frodas.

De rödgröna kritiserar RUT för att vara en subvention. Samtidigt vill oppositionen hjälpa dem som står utanför arbetsmarknaden via lägre arbetsgivaravgifter, vilket också är en form av subvention. Att först göra RUT-anställda arbetslösa och sedan på nytt erbjuda dem subventioner framstår inte som en genomtänkt politik. Låt istället RUT behålla jobbet.


Väsensskilda arbetsverktyg? Ännu kan man få avdrag för både fönsterputsning (RUT) och fönstermålning (ROT)

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

27 augusti 2010

Dagens politiker: Olle Schmidt


Foto: Berno Hjälmrud


Idag får vi besök av Olle Schmidt! Kom och fråga honom om Europa, ekonomin, liberalism eller något helt annat mellan 14.15 och 15.00. Vi finns vid vår valstuga på Stockholms universitet och bjuder på kaffe och bullar. Hjärtligt välkommen!

Liberala studenter Stockholm

26 augusti 2010

Birgitta Ohlsson om Miljöpartiet

Läs gärna Birgitta Ohlssons lysande replik i gårdagens SvD.

Liberala studenter Stockholm

24 augusti 2010

Försäkring mot fortkörningsböter olämpligt

När det diskuteras nya försäkringslösningar för att kringgå fortkörningsböter kan det vara värt att påminna om vikten av trafiksäkerhetsarbete och den svenska nollvisionen. Trafiken har historiskt sett utgjort en stor risk för att förolyckas, inte minst för unga människor som plötsligt rycks ur livet. Många känner någon som på ett eller annat sätt har varit inblandad i en allvarlig trafikolycka. Satsningar på lägre hastigheter är en fullföljning av en mycket framgångsrik svensk trafikpolitik när det gäller att minska antalet dödade och skadade. Antalet trafikdöda i Sverige per 100 000 invånare är bland de lägsta i världen.De ansvariga myndigheterna, med Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall i spetsen, levererar resultat. Satsningar på mitträcken och mötesfria vägar är mycket viktiga och behöver fullföljas. Fartkameror har också visat sig ha god effekt för att förhindra olyckor. Utökade krav på alkolås för rattfyllerister behöver även övervägas. Samtidigt har företagen gjort stora insatser. Teknikutveckling av allt från krockkuddar till antisladdsystem har stor betydelse. Bland annat Saab, Volvo och Autoliv ligger bakom många viktiga innovationer som sprids globalt och bidrar till lägre trafikdödlighet i världen.

Vi vet var, när och hur trafikolyckor tenderar att inträffa. Fart, frontalkollisioner, alkohol och trötthet skördar många offer. Vi vet ofta vad som kan göras för att förhindra olyckor. Sverige har kunnat visa upp resultat över tid och det finns stor anledning att känna förtroende för det trafiksäkerhetsarbete som långsiktigt bedrivs inom ramen för nollvisionen. Försäkringar mot fortkörningsböter utgör sannolikt inget positivt inslag i sammanhanget.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

23 augusti 2010

Dagens kandidat: Cecilia Wikström
Idag gästas vi av vår FP-Europaparlamentariker Cecilia Wikström! Kom förbi oss på KTH och prata politik. Vi bjuder på kaffe. Välkommen!

Foto: Denny Lorentzen

22 augusti 2010

Bankernas kortavgifter kan förhandlas ned!

Förbudet mot handlares kortavgifter gentemot konsumenter har höjt temperaturen i debatten om bankernas förmodat höga intjäning i sina bankkortsverksamheter. För att en marknad ska fungera effektivt krävs fungerande konkurrens med aktiva köpare och säljare. Handlarna måste därför våga förhandla med flera banker och undersöka vilken bank som är beredd att ge det bästa erbjudandet när det gäller både pris och kvalitetsfaktorer såsom driftsäkerhet, snabbhet och säkerhet mot brott. Låt den bästa banken vinna din kortupphandling och välj inte bank av slentrian! Att förhandla om hela sitt bankengagemang samtidigt brukar ge möjlighet till det bästa erbjudandet.

I en marknadsekonomi har alla parter en möjlighet och ett ansvar att ställa rimliga krav på sina motparter. Dyr utrustning och tekniska problem har på andra marknader förbytts mot bättre och billigare alternativ i takt med att marknadskrafter och teknologisk utveckling har fått verka. Ett mer aktivt kundbeteende kring kortbetalningar skulle leda till att bankerna tvingas vässa sina erbjudanden, både när det gäller pris och kvalitet. På en marknad där kunderna agerar aktivt torde inte eventuella övervinster bestå. Om det ändå skulle dyka upp indikationer på djupare konkurrensproblem får konkurrensmyndigheterna hålla ögonen öppna.

Att betalningsutvecklingen går i riktning mot ökad kortanvändning är positivt. Färre kontanter försvårar svartarbete och skattefusk, vilket i sin tur medför social trygghet för anställda och ett rättvisare konkurrensläge. Kontanthantering innebär också högre rånrisk - att bli utsatt för rån kan antas vara värre än att ens bankkort blir skimmat. Samtidigt innebär dock kortanvändning risker ur ett integritetsperspektiv. Det är oroväckande att företag bygger upp stora databaser med omfattande informationsmängder över oss medborgare. De etablerade politiska partierna måste hantera dessa frågor bättre. I en levande demokrati kommer annars nya politiska rörelser och partier att göra det åt dem.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

21 augusti 2010

Affischstart och val-kickoff!

Vid midnatt är det affischstart, och självklart ska vi i LS Stockholm tapetsera Stockholms högskolor! Innan dess blir det val-kickoff i vår alldeles nya valstuga. Vi ses klockan 20 på universitetet. Vi bjuder på vin och lite tilltugg. Där hjälps vi även åt att måla den orange, om vädret tillåter. Sedan delar vi in oss i lag och åker ut till de olika skolorna.

Vill du vara med? Ring Caroline (073-444 55 67) eller kom till valstugan!
Hjärtligt välkommen!

Helsjukt


Apropå LO.

9 augusti 2010

Tio i topp

Folkpartiet presenterade häromdagen en rapport kallad Naturvård, havsmiljö och biologisk mångfald. Läs den!
Här lyfts ett flertal kraftfulla förslag fram och det framgår tydligt att Folkpartiet tar miljöfrågan på allvar.

Nedan har jag valt ut mina favoriter bland många viktiga förslag (Mina egna kommentarer i kursivt.):

1) Minska överkapaciteten i fiskeflottan
Fiskeflottan är på tok för stor! Alldeles för många tror att de kan försörja sig på fiske.

2) Låt de vetenskapliga råden sätta taket
Forskarna har idag försvinnande lite att säga till om när fiskekvoterna fastställs. Detta på fiskbeståndens bekostnad.

3) Sluta fiska utanför Västsahara
Dagens fiskeavtal mellan EU och ett flertal utvecklingsländer i Västafrika missgynnar alla förutom yrkesfiskarna: Lokalbefolkningen, fiskbestånden och EU:s skattebetalare.

4) Märk fisken
Konsumentmakt med hjälp av ursprungsmärkning på all fisk som säljs. Det är en förutsättning för att kunna välja rätt.

5) Sätt pris på ekosystemtjänsterna
Natur och ekosystem gynnas av att tilldelas ett synligt värde i faktiska kronor.

6) Jordbruket ska bära sina miljökostnader
Jordbruket bär ett enormt ansvar för övergödningen av Östersjön, vilken i sin tur ger upphov till både algblomning och ett dramatiskt minskat bestånd av torsk.

7) Inför internationell miljödomstol
Skulle till exempel kunna främja efterlevnaden av internationella konventioner på miljöområdet.

8) Förbjud fosfater även i handdiskmedel
Regeringen har redan stoppat användningen av fosfater i tvättmedel och maskindiskmedel. Eftersom fosfater bidrar till övergödningen bör dessa även förbjudas i handdiskmedel.

9) Gör Arktis till marint reservat
Arktis måste skyddas av flera skäl, bland annat för klimatets skull.

10) Värna livskraftiga rovdjursstammar
En påskyndad inplantering av varg, lodjur, björn, järv och kungsörn krävs för att säkra skyddet av dessa arter.


Caroline Le Lann Roos

7 juli 2010

Liberal tisdag i Almedalen

Utdelning av sommarkorsord vid färjeterminalen.


Glada liberaler i blått och orange fyllde igår Visbys gator, då Folkpartiets dag uppmärksammades. Det delades ut flygblad och sommarkorsord, det bjöds på kaffe och bullar och det anordnades både bokbord och fiskdamm. Framåt kvällen sjöng The Appearance Abba-låtar och stämningen var hög inför
Jan Björklunds tal. Med stort engagemang behandlade han bland annat parboendegaranti, behovet av förnyad kärnkraft och vikten av lärlingssystem. Åhörarna var många, trots att regn hotade, och talet ett av Björklunds bästa hittills.
Sammantaget en mycket lyckad dag för Folkpartiet Liberalerna.

Liberala studenter Stockholm

6 juli 2010

Glada liberaler i blått och orange fyllde igår Visbys gator, då Folkpartiets dag uppmärksammades. Det delades ut flygblad och sommarkorsord, det bjöds på kaffe och bullar och det anordnades både bokbord och fiskdamm. Framåt kvällen sjöng The Appearance Abba-låtar och stämningen var hög inför Jan Björklunds tal. Med stort engagemang behandlades bland annat parboendegaranti,

5 juli 2010

LS Stockholm på plats i Almedalen

Sedan igår är Liberala studenter Stockholm på plats i Almedalen för att lyfta fram liberal politik. Vi nöjer oss inte med mindre än en valseger för Alliansen!
Läs gärna om vad Unga Folkpartiet respektive Folkpartiet hittar på i veckan.

Om du är i Visby och vill hänga med oss - hör av dig till Caroline: lelannroos@liberal.se

Liberala studenter Stockholm

22 juni 2010

Vattenfall bör slopa årsavgiften

Energijätten Vattenfalls beslut att införa en fast årsavgift på 360 kronor för privatkunder och att samtidigt sänka kostnaden per kilowattimme en aning är olyckligt. En sådan prismodell uppmuntrar inte till energieffektivisering som är den nyckel som kan utgöra skillnaden mellan om vi kommer klara våra ambitiösa miljömål eller inte. Prismodeller med mer fasta inslag missgynnar hushåll som redan har tagit ansvar för att minska sin elförbrukning samtidigt som framtida energibesparingar inte uppmuntras. Flera av de förändringar som genomförs på energimarknaden syftar till att tydliggöra kopplingen mellan egen förbrukning och kostnad. Vattenfalls nya prismodell går stick i stäv med denna ambition. Vattenfall och andra elhandelsföretag bör av miljöskäl sträva efter att hålla kundernas kostnader så rörliga som möjligt genom att slopa årsavgifterna.

Fler färska artiklar om Vattenfall i DN, SvD och GP.

Johan Lind

18 juni 2010

Dödsstraff är barbariskt och meningslöst

Arkebuseringen av Ronnie Lee Gardner i den amerikanska delstaten Utah aktualiserar debatten om dödsstraffet som fortfarande praktiseras i ett antal länder, däribland USA, Kina, Iran, Saudiarabien och Japan. Dödsstraffet utgör ett barbariskt, meningslöst dödande som kränker rätten till liv och för tankarna till medeltiden. Dödsstraff förefaller inte ha någon betydande allmänpreventiv effekt rörande brottsligheten. Samtidigt finns risken att oskyldiga avrättas. Att låsa in personer som begår de grövsta brotten på livstid räcker gott och har hög individualpreventiv effekt för framtida brottslighet.

I Europa kan vi vara stolta över att dödsstraff inte är förenligt med EU-medlemskap, vilket anses ha bidragit till exempelvis Turkiets avskaffande av det grymma straffet. På den europeiska kontinenten är det bara diktaturen Vitryssland som både utdömer och verkställer dödsstraff. Mer om Vitrysslands kränkningar av mänskliga rättigheter kan läsas på Infobelarus.nu.

Kriminalpolitiken bör ha inriktningen att även personer som döms till riktigt långa fängelsestraff ska ha vård. Samtidigt behöver progressiviteten för notoriska återfallsbrottslingar ses över. Det är stötande att personer i Sverige kan dömas gång på gång i tiotals rättegångar utan att det i rimlig grad resulterar i successivt allt längre fängelsestraff. "Three strikes law" som vissa amerikanska delstater tillämpar är dock alldeles för långtgående.

Amnesty listar flera bra argument emot dödsstraff. DN, GP och SvD. DN. DN om Iran.

Johan Lind

4 juni 2010

Fegt av Världskulturmuseet

Nyligen åkte fotografen Elisabeth Ohlson Wallin (som även ligger bakom Ecce Homo) till Jerusalem för att fotografera homosexuella personer och transpersoner som, nakna, kysstes vid Jerusalems gamla stadsmur. Resan bekostades av Världskulturmuseet i Göteborg. Syftet var att skapa debatt kring och belysa judendomens, islams och kristendomens syn på homosexualitet.

Utställningen var tänkt att premiärvisas på Världskulturmuseet nästa år. Sedermera visade det sig att museet valt att diskutera projektet med religiösa företrädare, vilka (hör och häpna) hade avrått från att ställa ut bilderna. Museet föreslog att dessa istället skulle visas i form av en Power Point-presentation där de religiösa företrädarna skulle få medverka och därmed kunna försvara sig, då bilderna ansågs för provokativa.

Vi kan aldrig tolerera kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter i religionens namn. Religiös tillhörighet bör betraktas som ett ställningstagande precis som alla andra. Därför måste det kunna diskuteras och ifrågasättas. Den särställning som religionen ännu innehar är mycket problematisk.
Vi måste slå vakt om den sekulära staten.

Det borde vara självklart att HBT-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella, ändå är det inte självklart i stora delar av världen. Att homosexualitet på grund av religiösa dogmer bestraffas med dödsstraff i vissa länder är en fruktansvärd tragedi.

Det är ledsamt att ett museum som säger sig vilja ta upp även kontroversiella och konfliktfyllda ämnen viker sig för de inflytelserika religionerna istället för att våga utmana dem.

I ett land som Sverige, med tryck- och yttrandefrihet, bör vi ta alla chanser vi får att stå upp för mänskliga rättigheter, för de måste alltid försvaras.

Caroline Le Lann Roos

1 juni 2010

Välkommet från Fiskeriverket

Idag släpper Fiskeriverket sin rapport Fiske 2020, i vilken fokus ligger på ett hållbart fiske. Att de marina ekosystemen är allvarligt hotade är ett enormt viktigt ämne som det tyvärr talas alldeles för lite om. I rapporten kan man läsa om ett antal delmål, däribland:

- Fisket ska inriktas på stora individer, till skillnad från idag då stora delar av fisket sker på ej könsmogen fisk.
- Bränslesubvention och stöd för skrotning ska tas bort.
- All den fisk som kommer från EU:s vatten eller fångas av EU-fartyg ska fiskas hållbart.

Dessa förslag utgör ett viktigt första steg för att rädda våra marina ekosystem. Läs också gärna debattartikeln på samma tema.

Liberala studenter Stockholm

21 maj 2010

CSN:s rigida terminsfokusering behöver åtgärdas

Det kommer rapporter om att CSN:s rigida terminsberäkningar av poäng drabbar studenter på utbildningar där poängen faller ut mot slutet av studieåret. Sådana systemfel utgör en onödig tröskel som kan avhålla människor från att studera och är inte acceptabla. CSN:s fokusering på kalenderhalvår får tyvärr orimliga konsekvenser för studenter även på andra sätt. Fribeloppet begränsar studenternas möjligheter att arbeta, inte bara under studietiden, utan även efter studierna. Detta för att CSN, enligt gällande lagstiftning, tittar på hela kalenderhalvåret, trots att en utbildning kan avslutas i exempelvis mars. Om en utbildning helt enligt plan tar slut mitt i en kalendertermin kan man således tvingas betala tillbaka studiemedel för att man tjänar för mycket efter avslutad utbildning. Det är orättvist och uppmuntrar knappast arbetslinjen.

Utbildning ska löna sig och en ny fribeloppsregel för utbildningar som slutar mitt i ett kalenderhalvår kan därför behövas. Den höjning av fribeloppet som regeringen har genomfört är välkommen och har troligen mildrat problematiken. Det förefaller dock finnas flera goda skäl till att göra en översyn av CSN-reglernas snäva fokusering på kalenderhalvår. En myndighet som tillämpar en lag som får orimliga konsekvenser har ett ansvar att ta tag i frågan, i det här fallet gärna tillsammans med högskolor och universitet. Om det krävs en lagändring ligger ansvaret hos politikerna.

Johan Lind

15 maj 2010

Vart tog Janne Josefsson vägen?

Det är bröllopstårtor och bröllopsglassar. Bröllopspoesi och bröllopsmusik. Bröllopsreportage i både TV, radio och dagstidningar. Många är hyllningarna till kronprinsessparet inför den stundande vigseln.

Det är inget fel med bröllopet i sig. Men i och med det aktualiseras frågan om monarkin, varför en debatt kring den vore på sin plats. Problemet är att debatten uteblivit och att vi istället fått skvaller.

Vart tog den granskande journalistiken vägen? Vad hände med SVT och den ”fria televisionen”? Medierna tycks ha glömt sin granskande roll och de kritiska glasögonen har lagts åt sidan. Situationen är minst sagt märklig.

Vi måste kunna föra en diskussion om Sveriges statsskick. Monarkins vara eller icke vara är en både grundläggande och i allra högsta grad politisk fråga.
PR-värde eller ej. I Inget annat sammanhang skulle PR-värde kunna sätta demokratin ur spel. Kungahuset kan verka harmlöst, men monarkin är trots allt en djupt odemokratisk företeelse, något som kan te sig aningen lustigt i ett land där vi i övrigt gärna talar om demokrati.

Det är dags för en riktig debatt om huruvida vi vill ha det så.

Caroline Le Lann Roos

5 maj 2010

Litauens hållning oacceptabel

Litauens hållning gentemot homosexuella är helt oacceptabel, inte minst med tanke på att Litauen sedan 2004 är ett EU-medlemsland. Situationen visar att EU inte bara kan ställa krav på kandidatländer utan att man måste arbeta mer aktivt med rättighetsfrågor inom befintliga medlemsländer. Mänskliga rättigheter och liberala principer behöver stärkas i flera europeiska länder som behandlar minoriteter illa och det är positivt att EU-minister Birgitta Ohlsson lyfter upp frågorna högt. Mönstret att EU måste bli vassare på att ställa krav inom unionen går igen även inom andra politikområden.

Läs gärna vad Pär Gustafsson har skrivit.

Johan Lind

27 april 2010

Skadlig idé återinföra förmögenhetsskatt

De rödgröna vill som befarat återinföra förmögenhetsskatten som drev hundratals miljarder kronor ut ur landet. Förmögenhetsskatt missgynnar sparande och investeringar som behövs i ekonomin. Medan världens ledare försöker förebygga nästa finanskris genom att uppmuntra medborgarna att amortera på lån och ta ansvar för sin ekonomi vill oppositionen återinföra en skatt som med kirurgisk precision drabbar personer med låga lån och högt upptaxerade hus.

Med långsiktigt stigande tillgångsvärden riskerar alltfler att behöva betala förmögenhetsskatt. Kvällstidningarnas alltmer detaljerade förmögenhetslistor baserade på den offentliga taxeringsinformationen innebär ett tydligt intrång i den personliga integriteten. I ett samhälle där företag och institutioner skyddar sina ekonomiska flöden allt bättre innebär det en säkerhetsrisk för medborgarna att staten upprättar och indirekt sprider offentliga listor över individers nettotillgångar.

Förmögenhetsskatten behandlade olika typer av tillgångar helt godtyckligt och orättvist. Varför ska privat långsiktigt aktiesparande förmögenhetsbeskattas, men inte långsiktigt aktiesparande inom ramen för pensionssystemet? Skatteplanering är inte en framtidsbransch för Sverige att satsa på. I en globaliserad värld är ”förmögenheter” ingen stabil och lämplig skattebas. Finansiella tillgångar förblir lättrörliga och kommer kunna undgå förmögenhetsbeskattning även framöver, bland annat eftersom arvs- och gåvoskatten är avskaffad. Kvar i förmögenhetsskattens klor blir inte minst äldre med högt upptaxerade hus och låga lån. Fastighetsbeskattning bör inte ske via en förmögenhetsskatt.

Johan Lind

9 april 2010

Minskad trängsel på Sveriges framsida

Trängselavgifter är nu på väg även till Göteborg! Det är glädjande med friska satsningar på minskat bilberoende och lägre utsläpp i större städer där kollektivtrafik utgör ett bra alternativ. Förhoppningsvis kommer även ännu fler cyklister att susa fram längs Göteborgs välutbyggda infrastruktur för cykling som kan tjäna som föredöme för huvudstaden. Samtidigt är det beklagligt att det ska behövas ett betalstationssystem som kostar hundratals miljoner kronor i årliga administrationsavgifter när motsvarande beteendeförändringar egentligen hade kunnat ske på frivillig basis.


Ett cykelgarage med tre våningar i centrala Amsterdam. Ett lika högt är på gång i Älvsjö utanför Stockholm i anslutning till kollektivtrafiken.

Kritiker ifrågasätter ibland huruvida det är rätt att införa trängselavgifter i medelstora städer där trängseln inte är ett ohanterbart problem. Då är det bra att tänka på den potential som välutvecklade miljölösningar har när de appliceras globalt. Med ett sjusiffrigt antal nya bilar som rullar ut på vägarna i Kina varje månad är det ytterst relevant vilka beprövade metoder som landet i öster kan inspireras att införa i sina närmare 200 städer med över en miljon invånare. Om vi inte genomför vad vi kan göra själva på hemmaplan blir det även moraliskt svårare att ställa de nödvändiga kraven på andra.

Johan Lind

7 april 2010

Så var Handels avtal klart idag. TV4-nyheterna rapporterar om ett stackars butiksbiträde som tjänar 11000 kronor i månaden före skatt. Det är ohyggligt lite. Om det inte vore för att hon bara jobbar 24 timmar i veckan. DET är däremot upprörande, att höra om alla dessa kvinnor som inte får jobba heltid hur gärna de än vill. Och att söka sig till en annan arbetsgivare inom vården eller butiksvärlden hjälper föga, det är snarare regel än undantag att bara erbjuda deltidstjänster. Kanske är det för att arbetsgivaren inte ska behöva betala höga övertidsersättningar, utan kan be personalen täcka upp för varandra inom ramarna för en heltidsvecka om någon skulle bli sjuk?

Cecilia Björklund

15 mars 2010

Det går bra för Sverige

Det känns i magen när man läser om den fortsatt höga arbetslösheten som fortfarande riskerar att tillta. Orosmoln målas upp för framtiden i ett land där basindustrin står på knäna och pustar ut för varje överlevd dag. Det är sant att det ekonomiska läget för svensk industri är mycket allvarligt. Men kritiken till trots tyder mycket på att Sverige är ett av de länder i Europa som i krisens sviter klarar sig bäst.

OECD:s prognoser för BNP-utvecklingen i världen indikerar att Sverige idag är ett av de jämförbara länder som snabbast kommer ut ur krisen. Den prognostiserade tillväxten för 2010 skattas idag till omkring 2-3 procent vilket är ett starkt värde för ett litet exportberoende land givet förutsättningarna. Man kan som jämförelse se till våra nordiska grannar där Norge och Danmark förväntas växa med 1,4 procent vardera, och Finland endast 0,4 procent. Vi är även starka i jämförelse med andra stora aktörer inom EU, som har riskerat statsfinanserna med gigantiska krispaket och som aktivt har kämpat för att hålla basindustrin under armarna när vinden har blåst. Vår förväntade BNP-ökning är exempelvis större än för storländerna Tyskland, Frankrike respektive Storbritannien.Sverige har tidigare setts som ett högriskområde som placerarna har lämnat i tider av oroligheter, men utomstående aktörer visar nu ökad tilltro. I dagsläget står kronan starkare mot de större valutorna än vad den gjort under krisen och den svenska börsens starka tillväxt under året påvisar ett attitydskifte. Många större börser har backat under året och i skrivande stund har den svenska ökat mest av de europeiska börserna.

Hur kommer det sig då att Sverige tycks sitta relativt säkert trots att arbetslösheten fortsätter att slå nya rekord? Mycket tyder på att regeringens insatser för ökad sysselsättning och en ansvarsfull finanspolitik har haft en viktig del i att utveckla landet för att möta de svåra påfrestningar som vi har stått inför. Vi har lyckats säkra välfärdens kärnverksamhet samtidigt som årets budgetunderskott förväntas ligga runt 3 procent, mindre än hälften så högt som OECD-snittet.

Det är viktigt att vi inte, trots de relativt starka siffrorna, tar ut segern i förskott. Sverige är fortfarande hårt drabbat av krisen och vi går idag mot en arbetslöshet som närmar sig 10 procent. Vi har dock all anledning att möta oppositionens kritik med rak rygg och ärligt kunna påvisa att regeringens insatser har gett oss ett bra utgångsläge. Vi kommer att gå ur krisen starka. Vi kan med andra ord utan att rynka på näsan eller tvivla på oss själva stolt upprepa det mantra som så många gånger yttras av våra borgerliga ledare - det går bra för Sverige.

André Nilsson

13 mars 2010

Tänk efter innan det är förbi

Larmrapporterna om de förväntade partikelhalterna i Förbifart Stockholm måste tas på största allvar. Det är inte acceptabelt att morgon och kväll behöva åka igenom en nästan två mil lång tunnel fylld med hälsovådlig luft. Än mer orimligt är det ur arbetsmiljösynpunkt för buss- och taxichaufförer.

Namnet Förbifart Stockholm är marknadsföringsmässigt briljant. Vem vill inte att trafik leds runt staden istället för igenom? Man måste dock komma ihåg att en stor del av trafiken har som mål att komma in till huvudstaden. Eventuella förhoppningar hos allmänheten om att Essingeleden och centrala delar av Stockholm kommer att bli mindre trafikerade tack vare förbifarten riskerar att komma på skam. Utökade satsningar på kollektivtrafik, cykling och trängselavgifter är troligen effektivare och nödvändiga metoder för att få bort trängsel, buller och andra bilrelaterade problem.


Bilen till höger är stor

Förbifartens förespråkare räknar med förbättrad ekonomisk tillväxt till följd av den regionförstoring och arbetsmarknadsutvidgning som Förbifart Stockholm antas medföra. I den mån det kan anses lämpligt med investeringar i vägnätet för att uppnå detta är det generellt bra om man samtidigt kan gynna busstrafiken. I första hand bör man dock förbättra Mälardalsregionens pendlingsmöjligheter via spårbunden kollektivtrafik. Nya bostäder måste också planeras på ett sätt som gör att bilberoende undviks.

Det finns skäl att i grunden vara teknikoptimist. Bilismens alla miljöproblem kan dock inte lösas allena via nya drivmedel. Devisen att det inte är bilen utan motorutsläppen man vill klämma åt tar inte hänsyn till att en bil består av en lång rad ämnen och metaller som måste brytas, transporteras och bearbetas i industriella processer. Vidare rivs partiklar loss vid mötet mellan (dubb)däck och asfalt. Vi kan tyvärr inte räkna med att bilismen kommer att bli miljömässigt hållbar bara för att framtidens bilar kan drivas på el. Det behövs ekonomiska styrmedel och bredare forskningssatsningar för att säkerställa att det utvecklas nya miljövänliga lösningar rörande bilismens alla bekymmer, däribland partikelfrågan.

Johan Lind

8 mars 2010

Nya möjligheter i hushållets tjänst

Alldeles för många står idag utanför arbetsmarknaden, vilket av väljarna klokt rankas som den viktigaste valfrågan. Arbetslöshet har många olika orsaker. Bland annat har global konkurrens inom framförallt tillverkningssektorn och ett högt svenskt skattetryck som inte underlättar för tjänstesektorn gjort enklare arbeten ovanliga. Ett viktigt svar på utmaningen att skapa fler jobb är att satsa på utbildning och forskning eftersom anställningsbarhet och utbildningsnivå hänger ihop. Det är dock viktigt att det samtidigt finns enkla, vita vägar in i arbetslivet. Att avskaffa RUT-avdraget som oppositionen vill göra skulle innebära en missad möjlighet till att låta en mer levande tjänstesektor bidra till minskad arbetslöshet.

Delar av oppositionen vill behålla RUT-avdraget under lågkonjunkturen. Arbetslösheten i Sverige är dock tyvärr inte bara konjunkturell utan även strukturell. Därför behövs enklare vägar in på arbetsmarknaden även i högkonjunktur, vilket talar för ett permanent och förutsebart RUT-avdrag.


Väsensskilda arbetsverktyg? Ännu kan man få avdrag för både fönsterputsning (RUT) och fönstermålning (ROT).

Ett annat starkt skäl för RUT-avdraget är möjligheten att minska otryggt svartarbete och istället skapa nya vita arbetstillfällen med social trygghet. Möjligheter till ökad specialisering i ekonomin och att underlätta för människor att få ihop livspusslet är också bra resonemang. När kritiker ropar ”subvention!” bör man komma ihåg att Sveriges generellt höga beskattning medför att de som arbetar med hushållsnära tjänster troligen bidrar till finansieringen av välfärden, trots RUT-avdraget. Exakta beräkningar är svåra att göra.

Det är inte lätt att på fritiden programmera mobilsystem lika bra som en Ericsson-anställd, men är man bara hälften så bra på att städa jämfört med en professionell städare blir det med ett högt skattetryck klart mer lönsamt att göra jobbet själv. Att produktivitetsskillnaden mellan professionella och amatörer är olika stor inom olika sektorer medför dock inte automatiskt att man bör införa subventioner. Det finns naturligtvis en risk att kraftiga avdrag binder upp människor och resurser i mindre produktiva branscher. Det finns en målkonflikt mellan att försöka skapa högavlönade arbetstillfällen och att samtidigt se till att alla har ett vitt arbete. Liknande svåra avvägningar återfinns exempelvis när arbetsmarknadens parter nu förhandlar om vilka lönenivåer och ingångslöner som ska gälla. Vi måste kunna kombinera att sikta mot stjärnorna med att ta hand om dem som inte når hela vägen fram. Ett viktigt svar för att mildra målkonflikten är utbildningssatsningar för så många som möjligt. Sida vid sida bör en levande hushållsnära tjänstesektor tillåtas frodas.

Johan Lind

24 februari 2010

Liberalismen - Kyrkan: 1-0

Många är de som är upprörda över Skolverkets förslag till ny kursplan i Religion. Det som upprör är följande rader om vad eleven bör kunna:
"Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism."

Detta är alltså tänkt att ersätta tidigare formulering:
”..kristendomen och några andra världsreligioner”.
Det ska alltså inte längre vara möjligt att undvika att undervisa i exempelvis islam. Frågan diskuterades senast i gårdagens avsnitt av SVT:s Debatt.

Självklart har kristendomen påverkat vårt samhälle enormt mycket. Det gäller kulturarv, traditioner och mycket mer. Inte alltid har kristendomen fört med sig trevliga saker. Det gäller homofobi, kvinnans underordning och andra mindre liberala inställningar. I vilket fall som helst är det centralt att känna till hur vårt samhälle präglats av kristendomen. Det är dock kunskaper som faller under skolämnet Historia.

Enligt Humanisterna visar entydiga undersökningar att mindre än 20 % av Sveriges befolkning tror på någon gud. Det medför att runt 80 % har en sekulär världsbild. Lämpligt vore att, precis som Humanisterna förespråkar, låta Religion ersättas av ett ämne kallat Livsåskådning, inom vilket olika sätt att se på tillvaron skulle kunna diskuteras, dvs. både religiösa och sekulära.

Det är inte skolans roll att förespråka en särskild världsbild. Viktigare är det att ge eleven de verktyg som krävs för att tänka kritiskt, kring religion och kring annat. En bred kunskap om alla de stora religionerna möjliggör inte bara detta, utan bidrar också till en värld som präglas av tolerans och frihet, en frihet vi måste slå vakt om.

Kristendomen har alltför länge innehaft en särställning. Det är en särställning som inte klär ett demokratiskt, sekulärt land.

Caroline Le Lann Roos

10 februari 2010

Köttigt klister

Köttklister låter kanske inte så gott. Många är de som upprörs över att Sverige i EU-kommissionen röstat ja till påfundet, som även kallas fibrimex. Det kan användas till att sätta ihop köttbitar till vad som ser ut som ett helt köttstycke, precis som man redan gör med till exempel skinka.

Men faktum är att produkten främst består av ett enzym (trombin) och ett protein (fibrinoen) som utvinns ur blod från grisar och kor. Alltså ungefär som leverpastej och blodpudding, fast utan blodet och de syntetiska tillsatserna.
Varor innehållande fibrimex kommer att märkas med "Kommer från sammansatta köttdelar”, vilket gör det möjligt för konsumenten att välja bort köttklistret. Och just för att detta ska vara möjligt får inte restaurang- och cateringbranschen tillaga hopklistrat kött.

Så kanske var det inte så farligt ändå? Vi kan ju trots allt välja att avstå.

Caroline Le Lann Roos

2 februari 2010

Birgitta Ohlsson ny EU-minister!


Det är mycket glädjande att Birgitta Ohlsson har förordnats till ny EU-minister! Hon vågar vara tydlig och är respekterad inte bara bland många yngre liberaler. Hon förstår att kampen för mänskliga rättigheter i högsta grad måste föras även inom etablerade EU-länder. Vi har inte råd med självgodhet - EU kan inte agera trovärdigt som aktör om vi inte föregår med gott exempel.

Arbetet som EU-minister blir en bra och välförtjänt plattform för Birgitta Ohlssons utrikespolitiska och socialliberala engagemang. Vidare är det positivt att det på högsta nivå tydligt markeras att föräldrarskap inte utgör ett hinder för en krävande anställning. Vi önskar henne all lycka till!

Johan Lind

24 januari 2010

Nej, Göran Greider, Mona Sahlins handväska är inget hot mot socialdemokratin. Det har sagts många gånger förut, men tåls att sägas igen – sluta nedvärdera kvinnors konsumtion! Om Mona istället hade valt extra allt i nya bilen hade ingen brytt sig, men när det nu handlar om att det är en handväska hon lägger samma summa pengar på ska detta tydligen vara någon sorts skandal. Det finns många sätt att använda sina pengar på. Sahlin är en hårt arbetande politikerkvinna, och vuxen nog att bestämma över sin privatekonomi själv. Att jag sedan oftast inte håller med henne i sak är en helt annan fråga.

Cecilia Björklund