24 juni 2013

Inför Public Service-avgift via skattsedeln

TV-avgiften som betalas via Radiotjänst bör bytas ut till en mindre kostsam Public Service-avgift via skattesedeln. Det skulle minska kostnaderna för avgiftsinsamlingen och rätta till orättvisan att ensamstående måste betala mer i avgift per person än sammanboende. Vi skulle även slippa dyra domstolsprövningar av vilka tekniska apparater som ska betraktas som TV-mottagare.

Fjolårets förslag om ny finansiering av ett oberoende Public Service genom skattsedeln borde dammas av och genomföras, med vissa justeringar. En risk med den då föreslagna modellen var att den nya Public Service-skatten skulle bli kostsam för de låginkomsttagare som idag kan välja bort TV/TV-licens. Dessa skulle inte längre att kunna undslippa Public Service-skatten genom att välja bort TV-innehav. Det kan förstås ses som en fördel om så många som möjligt är med och betalar för Public Service, men de fördelningspolitiska konsekvenserna behöver beaktas mer. För att säkerställa att låginkomsttagare inte påverkas alltför negativt av förändringen kan man höja samhällets olika inkomstgrundskydd, eller bestämma att man bara behöver betala Public Service-avgiften vid inkomster över vissa nivåer.

Vidare kan man fundera över var taket för Public Service-avgiften bör ligga. Med ett tak på i storleksordningen 1400 kr per år skulle avgiften i allt väsentligt vara regressiv och alltså innebära relativt sett mindre beskattning av höginkomsttagare. De små progressiva inslag som föreslogs skulle inte ha ändrat detta i någon större grad. Detta kan jämföras med att skatten på arbete ju tvärt om är progressiv och alltså innebär relativt sett högre skatt för höginkomsttagare.

Ett alternativ vore att låta Public Service-avgiften vara antingen progressiv såsom övrig skatt på arbete, eller åtminstone proportionell. Eller att man åtminstone höjer taket. Det skulle förstås innebära att höginkomsttagare skulle betala mer, men så är det ju redan idag med alla andra offentliga utgifter. De politiska riskerna med att föra fram förslag som innebär tydligt ökad Public Service-beskattning av höginkomsttagare kommer dock sannolikt att försvåra för en större takhöjning.

De som har arbetat och arbetar vid Radiotjänst har gjort en viktig insats för att säkerställa ett oberoende Public Service, något som är av betydelse för vår demokrati. Om vi framöver kan hitta en en mer kostnadseffektiv metod för att finansiera Public Service är det dock positivt att dessa personer friställs och kan gå vidare till nya angelägna arbetsuppgifter i andra sammanhang.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockolm


SvD. GP. DN. DN. DN. DN. SR. SR. SR. SvD. SvD. SvD. SvD. SvD. SvD. SvD. SvD.