17 januari 2012

Nödvändig omsvängning kring bilismen

Som liberal vill man gärna vara teknikoptimist, men man måste samtidigt förhålla sig till verkligheten såsom den faktiskt ser ut. Stadsbilismens bekymmer förefaller tyvärr inte kunna lösas inom rimlig tid enbart via teknikutveckling. Miljöministerns budskap att biltrafiken av miljöskäl måste minska innebär en välkommen omsvängning efter en period av alltför teknikoptimistisk hållning på högsta ort.

På global nivå finns klimathotet att ta hänsyn till. Lokalt är stadsbilismen problematisk genom farliga avgaser, att däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar, larmrapporter om skadliga partiklar från fordonsbromsar, buller, olycksrisker och att stora centrala utrymmen tas i anspråk. Trafiksystemet i Stockholm behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Höjda och utökade trängselavgifter i Stockholm är rätt och rimligt. Parkeringsavgifterna bör även justeras uppåt.

Att använda ekonomiska styrmedel och marknadskrafter är en liberal väg framåt. Då väljer människor bort just de bilresor där de själva bedömer att bilen inte längre innebär en tillräckligt stor nytta för att motivera kostnaden. De bilresor där bilen verkligen tillför ett stort värde jämfört med andra färdsätt kommer däremot överlag att fortsätta genomföras.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD. GP. Kökollen. DN. SvD. SvD. DN. Gp. E24. SvD. SvD. SvD. SvD. GP. SvD. Trafikverket. SR. SvD.