22 augusti 2011

Åtgärder behövs mot skadliga luftpartiklar

Luftkvaliteten är generellt ett stort problem i Stockholms innerstad och det beror inte minst på fordonstrafiken. Avgaserna är farliga, däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar och det har kommit rapporter om att även bromsar orsakar skadliga utsläpp. Larmrapporterna om höga partikelhalter i Stockholmsluften måste tas på allvar och leda till åtgärder. Det gälller även rapporterna om den farliga luften i tunnelbanan.

Automatiska skjutdörrar mellan perrongen och spåren i tunnelbanan är en åtgärd som ibland förespråkas för att minska risken för att någon ramlar eller puttas ned på spåret, samtidigt som det minskar risken för självmord. Det vore intressant med forskning kring om sådana dörrsystem kan utformas på ett sätt som även minskar mängden skadliga partiklar i perrongluften och i tunnelbanevagnarna.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN

15 augusti 2011

Frihetens framsteg firas i Baltikum

Idag firar vi tjugoårsminnet av att våra grannländer i Baltikum äntligen fick sin frihet efter ett halvt sekel av kommunistiskt förtryck. Tillsammans med historiska händelser som Berlinmurens fall och Tysklands återförenande utgjorde de baltiska ländernas självständighet ytterligare en milstolpe på vägen mot ett friare Europa. Samtidigt som vi minns forna framsteg måste vi fortsätta arbetet för frihet för människorna i Europas sista diktatur - Vitryssland. Liberalt arbete mot den vitryska regimens kränkningar av mänskliga rättigheter kan följas på Infobelarus.nu och Silcs hemsida.

Många av de tidigare kommunistiskt styrda östeuropeiska länderna har efter reformprocesser tagit steget in i den europeiska gemenskapen och hamnat i bättre utvecklingsbanor. Estland var tillsammans med Sverige och Luxemburg de få länder som klarade EU:s budgetregler i fjol. EU är efter en lång period av frihetsspridande en gemenskap för 27 länder med fler kandidater på väg in, däribland Island i nordväst och Kroatien i söder. Det antagna Lissabonfördraget ger bättre förutsättningar att styra ett EU med alltfler medlemsländer. EU:s dörr bör alltid stå öppen för grannländer som lever upp till unionens krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt är det viktigt att EU inte slutar ställa krav på kandidatländerna så fort de formellt kommit med i unionen. Även i etablerade EU-länder förekommer tyvärr brott mot de viktiga principer som det europeiska samarbetet vilar på. Litauens klavertramp kring synen på homosexualitet är ett skrämmande exempel.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Aftonbladet. SvD. DN ledare. SvD Brännpunkt.

4 augusti 2011

Forskningsfronten flyttas framåt

De nya uppgifterna om möjligt vattenmars är mycket intressanta. Det är spännande att följa människans jakt på ny kunskap, både beträffande livet på jorden och den fantastiska rymden med himlakroppar på smått ofattbara avstånd. Den nya internationella forskningsanläggningen ESS i Lund kommer säkert att bidra till den angelägna uppgiften att höja intresset för vetenskap. Man bör aldrig glömma bort värdet av grundforskning utan omedelbar tillämpning. Att människan försöker förstå sin omvärld har ett egenvärde.Människans ackumulerade kunskap har nu utvecklats under årtusenden - även Einstein stod på tidigare forskares axlar när han tog fram sina omvälvande relativitetsteorier. Vem skulle spontant tro mig om jag häver ur mig att man rent teoretiskt på 52 år kan åka fram och tillbaka till stjärnan Betelgeuse i stjärnbilden Orion som ligger 590 ljusår bort? Och att det, när man kommer tillbaka, skulle ha gått nästan 1200 år på jorden, men bara 52 år på rymsskeppet? (exempel från boken Rumtid av Sören Holst). Einstein ruskade om den rådande världsbilden och vi kan säkert vänta oss mer fantastiska upptäckter i framtiden om vi vårdar idealen från upplysningstiden.Johan Lind, Liberala Studenter Stockholm