11 januari 2011

Energieffektivisera mera!

Resurs- och energieffektivisering har potentialen att minska negativ miljöpåverkan och utgör viktiga inslag i en hållbar utveckling. Tuffa omställningskrav och konkurrens tenderar att leda till förbättringar av teknik och användning. Det är därför positivt att successivt höjda krav på energieffektivisering i bostadssektorn övervägs. Samtidigt är det förstås angeläget att kraven utformas så att de inte blir en hämsko för nybyggnation av bostäder. Positiva exempel på senare tid visar att det är möjligt att bygga hus med mycket effektiv energianvändning, vilket förstås leder till lägre driftskostnader och i slutänden lägre bostadskostnader.

Med en grön skatteväxling som beskattar miljöskadliga utsläpp och sänker andra skatter, såsom skatten på arbete, lönar det sig för alla att tänka igenom sin resurs-och energianvändning. En ambitiös miljöpolitik behöver inte innebära stora begränsningar av människors levnadsstandard.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

4 kommentarer:

 1. Fundera på vart energin kommer ifrån.
  Höjer man generellt kraven på energieffektivisering finns risken att man även missgynnar mijövänlig uppvärmning av bostäderna.

  Då är det bättre att ha ett globalt systemperspektiv och gynna de miljövänliga uppvärmningsformerna. t.ex. riktigt stränga krav för hus som värms upp med el (direkt verkande el, bergvärmepump m.m.)

  Hus som värms med fjärrvärme, pellets, solfångare m.m. borde gynnas och ha något mindre stänga krav än el.

  Notera att el inte är miljövänligt i nuvarande elsystem även om miljömärkning av el kan ge en falsk känsla. Att spara el är det miljövänligaste en medborgare kan göra eftersom 50% av Europas elproduktion är fossiltbaserat.

  SvaraRadera
 2. Liberala studenter kan även tänka på det större systemet.
  Först och främst att energibesparingskraven är lägre om fastigheterna är kopplade till fjärrvärmenätet. Man kan slösa mer om man är kopplad till fjärrvärmebolagen vilket väl inte är så smart?

  SvaraRadera
 3. Sedan kommer passivhuset att åka på en backlash om ~30-50 år eller så, när man inser hur svårt det är att hålla ett hus mögelfritt när allt är oerhört tätt och det inte finns någon spillvärme att torka ut fukt med.

  SvaraRadera
 4. det mest miljövänligaste är att det står länge, inte förorenar naturen efter och att den värms med förnybar energi. det är miljövidriga hus som byggs nu som passivhus. beräknad livslängd är inte lång heller. plaster håller högst 30 år.

  SvaraRadera