22 augusti 2011

Åtgärder behövs mot skadliga luftpartiklar

Luftkvaliteten är generellt ett stort problem i Stockholms innerstad och det beror inte minst på fordonstrafiken. Avgaserna är farliga, däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar och det har kommit rapporter om att även bromsar orsakar skadliga utsläpp. Larmrapporterna om höga partikelhalter i Stockholmsluften måste tas på allvar och leda till åtgärder. Det gälller även rapporterna om den farliga luften i tunnelbanan.

Automatiska skjutdörrar mellan perrongen och spåren i tunnelbanan är en åtgärd som ibland förespråkas för att minska risken för att någon ramlar eller puttas ned på spåret, samtidigt som det minskar risken för självmord. Det vore intressant med forskning kring om sådana dörrsystem kan utformas på ett sätt som även minskar mängden skadliga partiklar i perrongluften och i tunnelbanevagnarna.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar