10 augusti 2012

På spåret - under jord

Det är glädjande att allt fler vill bygga ut tunnelbanan i Stockholm. Det geografiska område inom vilket det är logiskt med nedgrävda transporter ökar i takt med att Stockholmsregionen växer. Ett förtätat och miljövänligt Stockholm är framtiden.

När Stockholm växer är det mycket viktigt att vid planeringen av nya bostäder se till att undvika bilberoende. Utökade satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik är nödvändigt i en växande storstad som annars riskerar framkomlighetsproblem. Trängsel- och parkeringsavgifterna behöver höjas. Larmrapporterna om höga avgas- och partikelhalter i Stockholmsluften måste tas på största allvar. Alla som besöker, bor eller arbetar i Stockholm påverkas av luftkvaliteten.


Spår och vägar ovan jord separerar stadsmiljön och gör det svårare för gång- och cykeltrafikanter. Nedgrävda transporter i tunnlar frigör däremot värdefull yta i markplanet som kan användas för att skapa en mer levande stadsmiljö. Att gräva ned delar av transportsystemet innebär att man förtätar staden i höjdled. Det finns många miljövinster med en tät stad där man kan gå och cykla till det mesta.


Som vi tidigare har efterlyst vore det intressant att titta närmare på möjligheterna att använda skjutdörrar mellan perrongen och spåren i tunnelbanan för att minska mängden skadliga partiklar i perrongluften och i tunnelbanevagnarna. Sådana dörrar skulle förstås även minska risken för att någon ramlar eller puttas ned på spåret, samtidigt som det minskar risken för självmord. Mildrat stationsbuller underlättar också verbal kommunikation och bidrar till en trevligare vardag.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. DN. SvD. SvDExp. SvD. SvD. DN. SvD Brännpunkt. SvD Brännpunkt. SvD Brännpunkt. DN. DN.

1 kommentar:

  1. Eller hur lät det i riksdagen i Oktober 2011?

    "Håkan Juholt undervisar nu en Stockholmsgrabb, uppvuxen i Stockholms förorter, i hur det är att åka tunnelbana. Ödmjukheten är påtaglig! Jag har alltså levt i den här staden hela mitt liv. Jag har åkt tunnelbana. Jag har varit på Djurgårdsmatcher. Jag har åkt morgon, jag har åkt kväll. Jag vet nog en del om detta, Håkan Juholt, som du saknar kunskaper om.

    En sak vet jag, och det är att man inte lovar ut stora satsningar som man själv inte betalar. Det är nämligen inte staten som bygger tunnelbanor i det här landet. Det är landstingen."

    SvaraRadera