11 maj 2013

Rörligare bostadsmarknad behövs

Olika bostäder har ett olika stort värde för olika individer, bland annat beroende på vad man uppskattar och var man uppehåller sig dagtid. Därför är det viktigt med en rörlig bostadsmarknad där människor lätt kan flytta efter ändrade livsförutsättningar. I nuläget är bostäderna långtifrån optimalt fördelade. Inlåsningseffekter håller kvar människor i sina befintliga bostäder, trots att det vore bra för såväl samhället som individen om fler flyttade oftare.

Detta talar för löpande bostadsbeskattning istället för reavinstbeskattning. Det talar även för att låta bostadshyrorna spegla efterfrågan, det vill säga högre hyror i exempelvis Stockholms innerstad. Om två personer är beredda att betala 15 000 kr per månad för en trea i innerstan, men lägenheten istället hyrs för 7 500 kr per månad av en ensamboende person som inte värdesätter att bo i innerstan och egentligen hellre skulle vilja bo en bit utanför staden, så förlorar alla i samhället på det. Samhällsekonomisk ineffektivitet försämrar allas möjligheter till ekonomisk utveckling och välfärd. Marknadspriser däremot maximerar välfärden, så länge det kombineras med bra konsumentskyddsregler och hyggliga ekonomiska trygghetssystem. Det är bättre socialliberal politik att tillhandahålla svaga grupper ekonomiska muskler att hävda sig på ett bostadsmarknad med marknadspriser, än att tvinga hyrorna att avvika från marknadspris för alla.

Pendling till den huvudsakliga dagliga sysselsättningen står för en stor del av alla transporter. Få tycker att det är jättekul att pendla till jobbet eller studierna. Varför inte främja möjligheten att bosätta sig närmare den huvudsakliga dagliga sysselsättningen, helst på gång- eller cykelavstånd, eller åtminstone i en bostad nära god kollektivtrafik? Om man slipper bilen kan man spara mycket tid och pengar varje månad. Det innebär att ens möjlighet att betala marknadshyror på bostadsmarknaden förbättras högst avsevärt. Det skulle också minska många av de problem som ohämmad stadsbilism och onödig arbetspendling medför i storstäder: trängsel, dålig luft och buller.
Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

2 kommentarer:

  1. "Marknadspriser däremot maximerar välfärden, så länge det kombineras med bra konsumentskyddsregler och hyggliga ekonomiska trygghetssystem". Du behagar skämta? Eller så har du helt enkelt ingen aning om hur verkligheten i Allianzens Sverige ser ut. Det finns inget skyddsnät i Sverige idag. Den som inte har en familj som kan stödja är totalt utslagen och kan inte komma igen.

    Problemet för liberaler är att ni förutsätter att människor är annorlunda än vad de är i verkligheten. Visst skulle liberalism fungera om folk var rättvisa, objektiva, oegennyttiga. Men det är de inte.

    Som Saul Friedländer skriver: "Kommunism och fascism är svaren på liberalismens misslyckande". För ni verkar inte fatta att människor kan inte vänta i några år på att få äta - som grekerna gör nu.

    SvaraRadera
  2. Ja naturligtvis behövs mycket mera rörlighet på bostadsmarknaden. Man kunde ju bara tillåta bostadskontrakt att löpa max ett år i taget, så skulle rörigheten öka. Om man dessutom integrerar bostadsmarknaden i regeringens arbetslinje, så att inte bostäder ockuperas av personer som av något skäl valt att ställa sig utanför arbetslinjen, så skulle ju också rörligheten öka drastiskt.

    SvaraRadera