8 juli 2013

Många fördelar med trängselskatt

Trafiksystemet i stora städer behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Ohämmad stadsbilism är problematisk på grund av trängsel, dålig luft och buller. Därför är trängselavgifter rätt väg. Att förorenaren betalar är en rimlig utgångspunkt. Trängselskatt förbättrar framkomligheten för alla och åstadkommer bättre luftkvalitet. Därtill kan även läggas en klimataspekt. 
Luftkvaliteten är generellt ett stort problem i större städer och det beror inte minst på fordonstrafiken. Avgaserna är farliga och däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar. Det ökade antalet diesel-fordon förvärrar situationen. Larmrapporterna om höga partikelhalter i bland annat Stockholms- och Göteborgsluften måste tas på allvar och leda till utökade åtgärder. Parkeringsavgifterna bör justeras uppåt och dubbdäcksanvändningen i stadskärnor minskas. Att de bilister som åstadkommer den försämrade luftkvaliteten får stå för en del av kostnaderna är rättvist.

Att differentiera biltullarna utifrån det specifika fordonets utsläpp av hälsovådliga ämnen såsom kvävedioxid vore rimligt och är antagligen genomförbart med tanke på den information som redan finns i fordonsregistret. Det skulle uppmuntra både bilister och biltillverkare att röra sig i riktning mot minskade utsläpp.

Att använda ekonomiska styrmedel och marknadskrafter är en liberal väg framåt. Då väljer människor bort just de bilresor där de själva bedömer att bilen inte längre innebär en tillräckligt stor nytta för att motivera kostnaden. De bilresor där bilen verkligen tillför ett stort värde jämfört med andra färdsätt kommer däremot överlag att fortsätta genomföras - utan bilköer.

Det är bra att utökade trängselavgifter i Stockholm övervägs. Utöver att avgiftsbelägga Essingeleden bör även ett nytt "snitt" med betalstationer innanför tullarna inrättas.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SR. DN. SVT. UNT. DN. DN. SVT.

1 kommentar:

 1. Trängselskatt finns bara till för att pungslå medborgarna. Menade man allvar med att hindra trafiken så skulle man sätta dit betong"suggor" vid infarterna och släppa igenom 1 körfält vid infarterna.

  Läser man dessutom FP program så står det ordagrant "Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut." och hur man får ihop det med politiskt skapade "trängselskatter"avgifter går över mitt huvud.

  EU är bra, för det skapar nya hinder för handel, där FP är för fri rörligehet inom EU, så med andra handen skapar man defacto nya hinder inom landet, hur det går ihop går över mitt huvud.

  Trängselskatten är dessutom utformad så att den slår mot de som arbetspendlar, och hur man får ihop det med arbetslinjen, går över mitt huvud.


  Trängselskatten är dessutom utformad så, att den som har en årsinkomst som heter duga, betalar lika många kronor som 4 barnsfamiljen från Husby som ska ta bilen in till stan för att hämta upp mormor vid centralstationen. Avgiften är inte kopplad till inkomsten, och för den som har hög inkomst är 10 kronor inte lika mycket värd som för familjen från Husby, så Trängselskatten ökar utanförskapet.

  SvaraRadera