7 juni 2009

Rösta idag!

Idag är sista dagen för att rösta i Europaparlamentsvalet. Det går inte att förneka att besluten som tas i Europaparlamentet påverkar dig och din enskilda situation, därför är det viktigt att du röstar! 

Dessutom innebär en röst att man visar sitt stöd för det demokratiska styrelseskicket. Vi lever trots allt i världens näst största demokrati.

Här kan du läsa mer om Folkpartiets och Olle Schmidts åsikter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar