16 oktober 2009

Äntligen fritt att själv välja namn!

Liberala Studenter Stockholm välkomnar beskedet i regeringsrättsdomen om att en individ numera har rätt att ta sig ett förnamn som traditionellt förknippas med det motsatta könet. Det är en liberal självklarhet att en individ har rätt att själv välja vilket namn hon eller han vill bära. Ingen ska förnekas ett namn med könstillhörighet som motivering. Samtidigt som praxisförändringen i domen är ett steg i rätt riktning krävs ytterligare liberaliseringar för att öka människors möjligheter att själva välja hur de vill tilltalas.

Skatteverkets pressmeddelande finns att läsa här.

Av Johan Lind

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar