9 april 2010

Minskad trängsel på Sveriges framsida

Trängselavgifter är nu på väg även till Göteborg! Det är glädjande med friska satsningar på minskat bilberoende och lägre utsläpp i större städer där kollektivtrafik utgör ett bra alternativ. Förhoppningsvis kommer även ännu fler cyklister att susa fram längs Göteborgs välutbyggda infrastruktur för cykling som kan tjäna som föredöme för huvudstaden. Samtidigt är det beklagligt att det ska behövas ett betalstationssystem som kostar hundratals miljoner kronor i årliga administrationsavgifter när motsvarande beteendeförändringar egentligen hade kunnat ske på frivillig basis.


Ett cykelgarage med tre våningar i centrala Amsterdam. Ett lika högt är på gång i Älvsjö utanför Stockholm i anslutning till kollektivtrafiken.

Kritiker ifrågasätter ibland huruvida det är rätt att införa trängselavgifter i medelstora städer där trängseln inte är ett ohanterbart problem. Då är det bra att tänka på den potential som välutvecklade miljölösningar har när de appliceras globalt. Med ett sjusiffrigt antal nya bilar som rullar ut på vägarna i Kina varje månad är det ytterst relevant vilka beprövade metoder som landet i öster kan inspireras att införa i sina närmare 200 städer med över en miljon invånare. Om vi inte genomför vad vi kan göra själva på hemmaplan blir det även moraliskt svårare att ställa de nödvändiga kraven på andra.

Johan Lind

2 kommentarer:

 1. Var i ligger moralen att införa begränsningar som hämmar Sverige, samtidigt - precis som du skriver - Kina ångar på med miljontals nya bilar. Skulle Kina låta sig inspireras av oss? Har jag svårt att tro. Vi förstår för vår egen ekonomiska tillväxt, samtidigt som Kina drar ifrån med sin. Typiskt svenskt agerande.

  Istället för att komma med negativa signaler borde vi uppmuntra miljövänligare bilar och elbilar. Nu försvinner alla incitament att gå i den riktiningen, eftersom trängselskatten gäller även dessa bilar.

  Och det heter trängselskatt, det är ingen avgift som du försöker få det till. Världens mest beskattade folk har fått en ny skatt, och de borgerliga, som annars säger sig stå för skattesänkningar, är tråkigt nog med på tåget, hå hå ja ja...

  SvaraRadera
 2. Tackar för synpunkterna,

  Det är rimligt att även miljöbilar får betala trängselskatt eftersom de orsakar trängsel likt andra bilar. I takt med att alltfler bilar klassas som miljöbilar vore det orimligt att helt undanta dem på sikt. Att samtidigt uppmuntra omställning av fordonsparken i miljövänlig riktning är som du påtalar mycket viktigt och kan exempelvis göras via bränslebeskattningen, fordonsbeskattningen och miljöbilsrabatter. De ekonomiska styrmedlen bör vara så synliga och tydliga som möjligt så att de får maximal effekt. Ribban för vad som utgör en miljöbil kommer även behöva höjas i framtiden. Snabba kast i spelreglerna är dock oschysst mot medborgarna och riskerar att underminera styreffekterna.

  Trängselskatt är inte bara bra för klimatet utan mildrar även många bilrelaterade bekymmer i Göteborgs närmiljö, såsom avgaser, partiklar från asfalten och buller. Grön skatteväxling med högre skatter på miljöskadliga aktiviteter möjliggör lägre skatter på positiva företeelser som arbete, vilket innebär att det totala skattetrycket inte behöver öka. På lång sikt hämmas inte Sveriges tillväxt av att vi går före i miljöarbetet. De som är fast i miljömässigt ohållbara mönster kommer tvärtom drabbas hårdare framöver. Det är mycket beklagligt att Kina inte har kommit längre på miljöområdet. De ökade miljöproblem de upplever kommer förhoppningsvis att öka deras intresse för frågorna. Det behövs även ett ökat konsumenttryck i riktning mot mer miljöansvar. Moralen i att vi ska göra rätt för oss även när andra inte gör det ligger i ansvaret gentemot nuvarande och framtida generationer och ekosystem som annars riskerar att drabbas ännu värre.

  Johan Lind

  SvaraRadera