27 april 2010

Skadlig idé återinföra förmögenhetsskatt

De rödgröna vill som befarat återinföra förmögenhetsskatten som drev hundratals miljarder kronor ut ur landet. Förmögenhetsskatt missgynnar sparande och investeringar som behövs i ekonomin. Medan världens ledare försöker förebygga nästa finanskris genom att uppmuntra medborgarna att amortera på lån och ta ansvar för sin ekonomi vill oppositionen återinföra en skatt som med kirurgisk precision drabbar personer med låga lån och högt upptaxerade hus.

Med långsiktigt stigande tillgångsvärden riskerar alltfler att behöva betala förmögenhetsskatt. Kvällstidningarnas alltmer detaljerade förmögenhetslistor baserade på den offentliga taxeringsinformationen innebär ett tydligt intrång i den personliga integriteten. I ett samhälle där företag och institutioner skyddar sina ekonomiska flöden allt bättre innebär det en säkerhetsrisk för medborgarna att staten upprättar och indirekt sprider offentliga listor över individers nettotillgångar.

Förmögenhetsskatten behandlade olika typer av tillgångar helt godtyckligt och orättvist. Varför ska privat långsiktigt aktiesparande förmögenhetsbeskattas, men inte långsiktigt aktiesparande inom ramen för pensionssystemet? Skatteplanering är inte en framtidsbransch för Sverige att satsa på. I en globaliserad värld är ”förmögenheter” ingen stabil och lämplig skattebas. Finansiella tillgångar förblir lättrörliga och kommer kunna undgå förmögenhetsbeskattning även framöver, bland annat eftersom arvs- och gåvoskatten är avskaffad. Kvar i förmögenhetsskattens klor blir inte minst äldre med högt upptaxerade hus och låga lån. Fastighetsbeskattning bör inte ske via en förmögenhetsskatt.

Johan Lind

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar