20 september 2010

Förutsättningar för Mp-samtal

I skrivande stund ser Alliansen inte ut att få egen majoritet. Samtidigt har Sverigedemokraterna tyvärr kommit in i riksdagen. Inte minst i tider av ekonomisk oro är det lämpligt med majoritetsstyre och ett allianssamarbete med Miljöpartiet bör därför övervägas. Det finns förutsättningar för ett sådant samarbete, exempelvis i spåren av att Miljöpartiets syn på EU har förändrats och inte längre utgör den stötesten det gjorde förr.

Miljöfrågorna har inte spelat en framträdande roll under valrörelsen, men utgör alltjämt mycket viktiga samhällsutmaningar. Energi- och resurseffektivisering är ett område där det finns utrymme till samsyn. Grön skatteväxling stöds i praktiken av båda blocken. Höjda skatter på miljöfarliga utsläpp kombinerat med sänkt skatt på arbete skulle Alliansen och Mp kunna enas om, givet att man kan hitta lösningar som inte drabbar landsbygden alltför hårt. Möjligheten att exportera el till Sveriges närområde innebär också att satsningar på förnybar energi och fortsatt kärnkraftsanvändning inte behöver stå i motsats till varandra. Därmed behöver kärnkraften inte utgöra en oövervinnerlig stötesten under den kommande mandatperioden. Satsningar på kollektivtrafik och cykling bör man också kunna samarbeta kring.

Miljöpartiet pekade under valkvällen indirekt ut ett antal politikområden där man vill se en annorlunda politik för att kunna stödja en alliansregering, däribland klimat- och miljöpolitiken, reglerna för sjukskrivna och integritetsfrågor. Det torde finnas möjligheter för att diskutera möjliga överenskommelser och förbättringar inom dessa områden. I förhandlingarna är det dock viktigt att Alliansen inte överger arbetslinjen. Arbete skapar välfärd och Mp:s förslag om generellt förkortad arbetstid är därför olämpligt. Man kan dock exempelvis tänka sig överenskommelser kring arbetslivet under småbarnsåren.

Uppfattningen att förmögenhetsskatten hör hemma på soptippen sammanfaller lyckligtvis mellan Alliansen och Miljöpartiet. Bland utmaningarna återfinns Miljöpartiets önskan om att kraftigt nedrusta försvaret. Huruvida ett eventuellt samarbete med Miljöpartiet skulle kunna ske via riksdagen eller även via regeringen får de kommande förhandlingarna utvisa. För att hålla Sverigedemokraterna långt ifrån en maktposition är det angeläget att alla parter går in i samtalen med ett öppet sinne.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

2 kommentarer:

  1. Helt rätt, tycker MP är lite väl kaxigt nu hoppas dom inte tänker på sitt eget väl och ve före vikten att hålla SD kort.

    SvaraRadera
  2. kaxigt... framförallt har de varit tydliga med att vänta, då det är mycket möjligt att alliansen får egen majoritet.

    Sen kan man ju tycka att det är bakvänt när en självutropad segrare kräver förlorarnas stöd. det här med att ta "ansvar"...

    SvaraRadera