4 september 2010

Naiv rödgrön försvarspolitik

Demokratier har praktiskt taget aldrig gått i krig med varandra. Det är dock bara hälften av jordens befolkning som lever i demokratier. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en naiv inställning till huruvida det skulle kunna spela någon roll om världens demokratier skulle bli militärt underlägsna diktaturer på nytt såsom var fallet inför andra världskriget. Chamberlains ”Peace for our time”-överenskommelse med Hitler 1938 hindrade på intet sätt det världskrig som blev en av de största katastroferna i mänsklighetens historia. En lärdom är att försvarspolitik inte bör styras utifrån hur man önskar sig att världen borde se ut – utan utifrån hur den faktiskt ser ut. Sveriges kommande försvarsbeslut bör utformas på rationella grunder – inte utifrån en naiv och felaktig rödgrön ideologisk föreställning om att nedrustning i varje läge maximerar chanserna till fred.

De rödgrönas krav på att USA ska avveckla alla sina militärbaser i länder såsom Sydkorea och Tyskland utgör naiv plakatpolitik som inte kan antas minska krigsrisken. USA:s närvaro i och kring Sydkorea behövs på grund av hotet från kommunistiska Nordkorea. Den amerikanska närvaron i Tyskland går att spåra till när USA och Storbritannien befriade Västeuropa från Nazityskland. USA-närvaron som därefter blev kvar för att möta hotet från den kommunistiska diktaturen Sovjet har varit i linje med vad demokratiskt valda tyska regeringar har önskat sig och utgör inget som Sverige bör kräva ett tillbakadragande av. Det vore samtidigt olyckligt om Sveriges politik rörande FN-insatsen i Afghanistan skulle präglas av Vänsterpartiets beröringsskräck för USA och NATO. Att undvika att ge Vänsterpartiet inflytande över svensk försvars- och utrikespolitik är ett gott skäl att rösta på Alliansen.

Den stora svenska nedrustning som har genomförts efter kalla krigets upplösning får överlag anses ha varit rimlig med tanke på att Rysslands militära förmåga till stora delar rostade sönder. Förhoppningsvis kommer det säkerhetspolitiska läget över tid att fortsätta utvecklas i positiv riktning. Försvarspolitiken måste dock baseras på realistisk analys och inte på ideologisk naivitet och önsketänkande.


World War 2 Memorial i Washington. 1900-talets historia där USA räddade demokratierna i Västeuropa mer än en gång tål att återberättas när de rödgröna nu går till val på en utrikespolitik där Vänsterpartiets slentrianmässiga ogillande av landet i väster riskerar att få genomslag.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

1 kommentar:

 1. Juѕt ωas brοwsing web 2.0 sіte when I found your ѕіt, anԁ I
  want to ѕay youг blоg template is very nіce.
  How long have you been blogging fоr? Yοu make running a blog look eaѕy.

  The entire look of youг website is splendid, nοt to mеntion the material.


  my blog ρost; inwardness

  SvaraRadera