17 mars 2011

Äntligen!

Det är välkommet att regeringen nu preciserar hur man avser åtgärda de rigida CSN-reglerna kring studieperioder och poängberäkning som får heltidsutbildningar att klassificeras som deltidsutbildningar, vilket har drabbat många studenters ekonomi. Denna typ av onödiga barriärer kring studier riskerar att hindra människor från att vilja studera och måste åtgärdas, vilket vi i Liberala Studenter tidigare har krävt.

När detta problem är löst vore det önskvärt om regeringen vänder blicken mot studenters möjlighet att arbeta vid sidan om studierna i den grad studenterna själva finner lämpligt. Fribeloppstaket för studiemedlet, det vill säga den summa en student får tjäna innan studiemedlet begränsas, bör avskaffas helt för lånedelen och åtminstone höjas kraftigt för bidragsdelen.

En annan fribeloppsfråga som kan kräva ny lagstiftning är CSN:s rigida fokusering på kalenderhalvår som ibland leder till återkrav för studiemedel som erhålls under en utbildning som planenligt avslutas mitt i ett kalenderhalvår, på grund av inkomster som intjänas efter att utbildningen har avslutats. Varför ska man straffas för att man jobbar efter utbildningen? Det är orimligt och utgör ett uppenbart brott mot arbetslinjen.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar