21 mars 2011

Låt Gripen luftspana vid framtida katastrofer

JAS Gripen borde användas till spaning för att snabbt skapa en överblick när framtida katastrofer drabbar Sverige. Vidden av den japanska jordbävnings- och tsunamikatastrofen har successivt "växt", trots att de gigantiska tsunamiskadorna troligen har varit observerbara från redan någon timme efter jordbävningen. Lågt flygande snabba jaktplan torde ha en god förmåga att tidigt ge en överblick. Landbaserad spaning har inte samma möjligheter. Om el och telefoni är utslaget är inte heller människors nödsamtal en fungerande informationskälla. Kanske hade tidiga överflygningar med snabba jaktplan med fotomöjligheter längst den tsunamidrabbade japanska kusten tidigare kunnat ge en bild av hur hårt drabbade vissa städer var?

Tsunamin 2004 och Estonia-katastrofen är andra tillfällen när snabba spaningsflyginsatser eventuellt hade kunnat spela en roll för de många drabbade. Trots att juldagstsunamin snabbt fick extrema konsekvenser tog det flera dagar innan man insåg vidden av katastrofen. Ingen vet i vilken form nästa katastrof kommer. Vilken förmåga har Gripen att ta bilder, filma och rapportera hem elektroniskt i realtid för vidare analys? Hur är förmågan att fotografera nattetid? Beröringsskräck för att använda militära resurser vid katastrofer är något vi inte behöver känna i ett land med en så stabil demokrati som den svenska.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD. DN. Mer SvD. SvD. DN. Mer DN. GP. GP. SvD. DN. DN.

1 kommentar:

  1. Ska man flygspana kan man förvisso nyttja JAS 39, men bara om man köpt in spaningskapslarna till flygplanet. Annars är den relativa hastigheten flygplanstyper emellan relativt irrelevant, vikitgare torde då vara ferry range, hur långt planet kan flyga utan att behöva tankningsresurser. Fylgplan av mindre "sexig" art är här att föredra, i Sverige har vi t.ex Tp84 eller S102.

    SvaraRadera