13 juli 2011

Oacceptabel extremism förtjänar inga skattepengar

Det är oacceptabelt att skattemedel har gått till att finansiera en verksamhet som uppenbart bryter mot principerna om demokrati och alla människors lika värde. Rimligen bör de beviljade pengarna krävas tillbaka av organisationen bakom Muslim.se där man kan läsa att kvinnor inte bör få tala med främmande män och att homosexualitet bör bestraffas med döden. Nu behöver de demokratiska principerna värnas genom konkreta beslut från i första hand berörda myndigheter och eventuellt även ansvariga politiker. Yttrandefriheten är förstås självklar, men skattemedel bör inte gå till organisationer som aktivt motarbetar demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har gjort ett bra generellt uttalande med anledning av Per Gudmundsons ledare om Ungdomsstyrelsens bidrag till Sveriges Imam Förbund: "Som demokratiminister verkar jag för att främja demokrati och bekämpa politisk och religiös extremism. Jag blir därför oerhört upprörd och besviken varje gång statliga medel går till organisationer som hyser antidemokratiska värderingar". Det är särskilt bra att uttalandet om extremism inte föregås av det från regeringshåll vanliga uttrycket "våldsbejakande" eftersom extremism kan vara problematisk även om den inte använder just våld som arbetsmetod. Varningslamporna bör alltid blinka rött när någon aktivt arbetar för ett samhälle som förtrycker kvinnor och sexuella minoriteter, oavsett hur detta arbete bedrivs.

Alla ideologier med anspråk på hur hela samhället bör organiseras måste i en demokrati tåla kritik. Islam är en religion och Sverige ska ha religionsfrihet. Men islamism är en ideologi som anser att religionen islam bör genomsyra hela samhället och styra alla människors liv. Alla ideologier, vare sig det rör sig om socialliberalism, kommunism, socialdemokrati, nazism, konservatism, libertarianism, nyliberalism eller islamism måste finna sig i att kunna vara föremål för kritik. Med det sagt framför jag min uppfattning om ideologin islamism: Det är svårt att se hur ett samhälle präglat av ideologin islamismens värderingar skulle kunna kombineras med demokrati och mänskliga rättigheter för alla.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. DN. DN. DN signerat. LUF-bloggat.
Uppföljning.

5 kommentarer:

 1. Är det inte djupt odemokratiskt att neka vissa organisationer ett bidrag som andra får baserat på vilka åsikter denna organisationen hyser? Luktar sovjet och åsiktsregistrering tycker jag. En av demokratins grundprinciper är väl att alla åsikter ska ha rätt att framföras på lika villkor? Hur blir det då när SSU får bidrag men inte islamistiska organisationer? Det luktar kommunistiska diktaturfasoner här tycker jag. Jag håller med om att det är trist att mina skattepengar går till att finansiera antidemokratiska organisationer, om man väljer att ha det perspektivet. Men i själva verket handlar det om att ställa upp på att alla ska ha samma villkor att bedriva politik och organisera sig oavsett om man är PK eller inte. Alltså går skatten, vilket kan te sig lite som en motsägelse, i själva verket till att skapa verkliga förutsättningar för en verklig demokrati, ett styre där man får vara också det som inte är PK och driva de åsikterna utan att straffas för det.

  SvaraRadera
 2. Organisationer som propagerar för att sexuella minoriteter förtjänar att dö bör inte få skattemedel för att framföra sitt budskap. I en demokrati är det viktigt att man är överens om vissa grundläggande värderingar, såsom alla människors lika värde. Yttrandefriheten är förstås garanterad av grundlagen, men det är ingen mänsklig rättighet att få skattepengar för att torgföra uppfattningen att sexuella minoriteter förtjänar att dö. Det är rimligt att ställa krav på de organisationer som vill ha samhällets stöd för att vidareutveckla sin verksamhet. Jag tror att det går att upprätthålla en åsiktsmässig bredd kring vilka organisationer som får offentligt stöd, utan att för den skull ge bidrag till organisationer som aktivt propagerar för att alla människor inte är lika mycket värda.

  SvaraRadera
 3. Förbjud all sorts Islamism! =Nazism!

  SvaraRadera
 4. Stoppa kristna fundamentalister! Släng ut den där skitregeringen som vi har,eftersom dom inte kan göra sig av med Hägglund och hans sektparti.Bara det att regeringen utser en socialminister från ett politiskt parti som stödjer ultra kristendom,så säger det en hel del om politiken i Sverige idag. Regeringen delar dessutom ut hundratals miljoner i statsbidrag till olika sektkristna föreningar och organisationer. Det här väcker avsky! Kristdemokraterna som dom kallar sig,styr och godkänner dessa bidrag och regeringen låter det ohämmat ske. Inte skall mina skattepengar få gå till denna dynga,och jag vill absolut inte på något sätt vare sig direkt eller indirekt stödja sektkristna föreningar och organisationer. Frys alla bidragen som går till kristna sekter och till kristna fundamentalister.

  SvaraRadera
 5. Om organisationen bakom Muslim.se har tagit emot bidrag har de nog brutit mot sin egen tro. Se artikeln

  http://www.muslim.se/fragorasvar/basgrundernaitron/232-foertydligande-av-den-viktiga-regeln-det-aer-haraam-att-ta-kuffaar-som-naera-vaenner-och-beskyddare.html

  I nitton punkter förklaras hur en muslim bör tolka regeln att "det är haraam att ta kuffaar som nära vänner och beskyddare."

  haraam = förbjudet
  kuffaar = otrogna, dvs svenskar

  Det är alltså (enligt muslim.se) i punkt 4 förbjudet för en muslim att "vara nära dem, vara beroende av dem och ta dem som stöd" vilket nog får anses omfatta allt från socialbidrag till föreningsbidrag.

  De som tror så här kommer aldrig någonsin att assimileras. Samhället får vara berett på långtgående kompromisser eller ett integrationens ställningskrig.

  Jag finner synen på det icke-muslimska värdsamhället och svenskarna skrämmande. Relationen framstår som enkelriktad och cyniskt beräknande.

  Inställningen till icke troende framträder i den här artikeln:

  http://www.muslim.se/fragorasvar/psykologiskaasocialaproblem/811-mina-frus-foeraeldrar-aer-icke-troende.html

  "det är obligatoriskt för dig att hata dem för deras otro och deras förnekelse av Herren över världarna och att hata den sjuka och osanna religion som de praktiserar. Å andra sidan, så finns det ingen invändning mot att du behandlar dem med välvilja—medan du tycker illa om dem i ditt hjärta—och att du är vänlig mot dem så att kanske Allah vägleder dem genom dig."

  Jag skulle inte trivas med sådana svärföräldrar, och jag undrar hur vi ska hantera den typen av dubbelbottnade attityder. En attityd internt och en annan externt. Religiöst påbjudet!

  SvaraRadera