16 juli 2011

Hur trafiksäkerhetsarbetet bör inriktas

Det finns stor anledning att känna förtroende för det svenska trafiksäkerhetsarbete som långsiktigt bedrivs inom ramen för nollvisionen. Vägverkets satsningar på lägre hastigheter är en fullföljning av en mycket framgångsrik svensk trafikpolitik när det gäller att minska antalet dödade och skadade. Fartkameror har visat sig ha god effekt för att förhindra olyckor. Satsningar på mitträcken och mötesfria vägar är också mycket viktiga och behöver fullföljas. Utökade krav på alkolås för rattfyllerister behöver även övervägas. Att helt förbjuda användandet av olika former av kommunikationsutrustning förefaller dock som en oproportionerlig åtgärd. Det går inte att förbjuda allt som är olämpligt att göra medan man kör bil och frågan är om det inte är bättre att behålla den generella lagstiftning vi har idag.

Det är rimligt att sträva efter att förhindra alla olyckor, men det är särskilt angeläget att rikta åtgärder mot de olyckstyper som drabbar oskyldiga människor som gör rätt för sig i trafiken. Det är exempelvis mycket viktigt att förhindra de olyckor där personbilar frontalkolliderar med alkoholpåverkade lastbilschaufförer vars lastbilar kommit över på fel sidan vägen. De MC-förare som kör för fort och kör ihjäl sig själva i singelolyckor har däremot i högre grad ett eget ansvar för sina olyckor, så länge samhället vid körkortsutbildningen tydligt har upplyst dem om de risker som finns med exempelvis fortkörning.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Anders Ygeman (S) i DN. GP. GP. DN ledare.

1 kommentar:

  1. Lastbilar som kommer över på fel sida?. "Trenden" verkar annars vara,att det är personbilen som kommer över på fel sida. Av någon anledning. I de allra flesta fall är föraren ensam i bilen,vilket lämnar fältet fritt för spekulationer!. Och är det inte en lastbil,så är det en buss. Märkligt nog!.

    SvaraRadera