22 oktober 2011

4 av 10 studenter bullerdrabbas på högskolan

40 procent av studenterna störs av bullriga högskolemiljöer, enligt en färsk undersökning som Novus Opinion har utfört. "Problemen med dålig ljudmiljö är utbredda vid högskolor och universitet i hela landet", konstateras det i undersökningen där över 1500 studenter deltog.

Detta får naturligtvis negativa konsekvenser för studieresultat och forskning samt leder i förlängningen till problem för både individ och samhälle. Ljudmiljöproblemen på högskolan måste uppmärksammas och åtgärdas.GP rapporterar om ljudproblem vid Henåns skola. Till och med i skolbiblioteket härskar bullret och personalen behöver arbeta med öronkåpor. Av arbetsmiljöskäl måste naturligtvis åtgärder mot detta vidtas.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar