26 oktober 2011

Ett mardrömsscenario på integritetsområdet

Hoten mot den personliga integriteten på internet är många. Det räcker inte för den liberala rörelsen att arbeta för att skydda individens integritet gentemot staten. Idag krävs en bredare problemformulering. Många av dagens integritetshot är relaterade till aktörer i den privata sektorn. Microsoft, Google, Yahoo och andra IT-företag har databaser med mycket integritetskänslig information såsom e-postmeddelanden, webbsökningar och internetanvändande. Samtidigt har teleoperatörer tillgång till namn, IP-nummer och surfhistorik för mängder av medborgare. Företagshemsidor, webbtidningar och bloggare kan spara besökarnas IP-nummer. Hur förvarar alla dessa aktörer denna känsliga information?

Alla databaser som finns kan genom slarv eller intrång bli offentliga. Ett scenario som inte går att utesluta är att exempelvis databaser från teleoperatörer med surfhistorik och IP-nummer för en stor mängd namngivna medborgare för de senaste 10 åren läcker ut. Det vore synnerligen integritetskränkande. Om flera databaser läcker ut samtidigt blir möjligheten till kartläggning av individers liv ännu större. Det behövs en diskussion kring hur känslig information lagras. Individens makt över informationen om sig själv på sociala nätverk och i andra databaser bör stärkas.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockolm

SvD. SvD. GP. SvD. Exp. Exp. Exp. GP. SvD. SvD. DN. SvD. Svt. Exp DN DN DN. DN. DN. GP.
DN. SvD. DN. GP. DN. SvD. DN. DN. DN. DN. SvD. GP. SVT. SvD. SvD. SvD.

2 kommentarer:

  1. Det värsta av allt är ändå den statliga övervakningen, genom datalagringsdirektiv och FRA-lagarna, med liknande exemple.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag kan bara hålla med! Det känns otäckt med all övervakning som liberala och konservativa politiker vill ge säkerhetspolisen och ordningspolisen tillgång till. Men värsta av allt är att de i smyg inför den nya övervakningen med hjälp av moralpaniska inslag för att vilseleda och ljuga för den stora oinsatta massan, utan debatt. Genomför man inte denna övervakning av medborgarna kommer fildelare, terrorister, kriminella och pedofiler att kunna härja fritt i samhället och DET VILL DU VÄL INTE! så lyder budskapet.

      Radera