5 september 2012

Skrota SL:s spärrsystem

Det vore rimligt att skrota det tröga spärrsystemet i Stockholms kollektivtrafik, såsom man har gjort i exempelvis Berlin. Att göra det snabbare och smidigare att åka tunnelbana och pendeltåg skulle gynna alla. Det skulle även skapa en känsla av frihet. Minskade kostnader för spärrvakter och fysiska spärrar skulle innebära att man får råd med de eventuellt utökade biljettkontroller som vore motiverade i en kollektivtrafik utan spärrar. Vi skulle även slippa problem med att människor kläms fast.

Samtidigt är det angeläget att stå upp för avgifter i kollektivtrafiken. Gång och cykel måste premieras framför kollektivtrafik om vi ska lyckas ställa om Stockholm i miljövänlig riktning.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN Exp. DN. DN. SvD. SvD.

1 kommentar:

  1. Problemet med kollektivtrafiken är att man ofta inte kan betala med svenska mynt och sedlar. Det är märkligt att betalningssystemet kan åsidosättas på detta sätt, därför är kollektivtrafiken knappast intressant. Detsamma gäller vår tågtrafik där man aldrik vet vad en biljett kostar utan utsätts för ett prislotteri varje gång man försöker köpa en biljett. Jag föredra flyg på längre sträckor och bil på kortare.

    SvaraRadera