27 september 2012

Tveksam vidareskeppning av IP-nummer

Att många aktörer med hemsidor automatiskt skickar information om alla sina besökares IP-nummer till multinationella företag som Google utan att ens informera om det är inte rimligt. IP-nummer går i praktiken ofta att koppla till personer - en rad internet-aktörer har i realiteten den möjligheten. IP-nummer kan under vissa omständigheter betraktas som personuppgifter, enligt Datainspektionen. Ett minimikrav bör vara att hemsidebesökare får tydlig information om att denna typ av information förs vidare till tredje part. Även mer långtgående regleringskrav kan behöva övervägas.

Det finns många mardrömsscenarier på integritetsområdet. Microsoft, Google, Yahoo och andra IT-företag har databaser med mycket integritetskänslig information såsom e-postmeddelanden, webbsökningar och internetanvändande. Samtidigt har teleoperatörer tillgång till namn, IP-nummer och surfhistorik för mängder av medborgare. Företagshemsidor, webbtidningar och bloggare kan spara besökarnas IP-nummer. Hur förvarar alla dessa aktörer denna känsliga information?

Alla databaser som finns kan genom slarv eller intrång bli offentliga. Ett scenario som inte går att utesluta är att exempelvis databaser från teleoperatörer med surfhistorik och IP-nummer för en stor mängd namngivna medborgare för de senaste 10 åren läcker ut. Det vore synnerligen integritetskränkande. Om flera databaser läcker ut samtidigt blir möjligheten till kartläggning av individers liv ännu större. Det behövs en diskussion kring hur känslig information lagras. Individens makt över informationen om sig själv på sociala nätverk och i andra databaser bör stärkas.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD. DN. SVT. DN. DN. GP. SvD. DNDN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar