24 oktober 2012

Vindkraftens bullrande baksida

Bullerproblemen från vindkraften måste tas på största allvar. Det är bevisat att buller är skadligt för hälsan och att vindkraftsbuller är störande. Vindkraft har en roll att spela i energiproduktionen, men inte där människor bor eller ofta uppehåller sig. Det är viktigt att vi värnar våra naturområden. Göteborgs skärgård är och bör förbli en lugn miljö.

I våras besökte jag ett så kallat samråd där Göteborg Energi berättade om planer på ny vindkraft. Där informerades om ljudets "maximala" utbredning via kartor med grön zon som signalerade att allt var frid och fröjd utanför den zon som markerade gränsvärdet 40 decibel. "Mer än så får inte vindkraftverk låta i Sverige", var det trygga budskapet. I ett land där vi är vana vid försiktighetsprincipen tror man då kanske att bullret inte utgör ett problem bortom denna gräns. Men man fick ingen information om att upp till var femte person enligt Naturvårdsverket störs mycket vid ljudnivån 37,5-40 decibel. Denna information är förstås högst relevant vid bedömningen av en vindkraftsexploatering som denna med upp till 15 mycket stora vindkraftsverk.

Bullergränsvärdena för vindkraft behöver ses över och skärpas. Det är rimligt att successivt ställa hårdare krav för vindkraftsetablering. Det leder till att bolagen anpassar sig och utvecklar tystare vindkraftverk samt att verken placeras på platser där de inte är lika störande.


En bild på 145 meter höga Big Glenn i Göteborg. Göteborg Energi vill gå vidare med planer på att bygga upp till 15 lika stora eller större verk vid Göteborgs skärgård.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

ExpressenExpGPGP. SR. GP om Stora Varholmen. SvD Brännpunkt. SvD. GP. GP. GP. GP.

4 kommentarer:

 1. Man får inte bygga hus vid vattnet. Vindkraftverk förstör ju inget så det sätter vi upp istället!!!!!

  SvaraRadera
 2. 40 decibel är så mycket som ett modernt kylskåp låter i köket, tramsa inte!

  SvaraRadera
 3. Jag har svårt att förstå att man skulle vilja ödelägga naturen på det viset som din bild visar. Allt är ju förstört och landskapet industrialiserat.
  Jag blir ledsen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vindkraft är att betrakta som en slags industriell verksamhet ja. Den föreslagna vindkraftsparken är havsbaserad så verkens fundament skulle dock sannolikt se annorlunda ut än på bilden.

   Radera