16 oktober 2012

Vem får följa din GPS-position?

Frågan om vem som ska få se bilförares GPS-position och resehistorik är en mycket viktig integritetsfråga när försäkringsbolag samlar in uppgifter om hur kunderna kör. Även om informationsinsamlingen väntas ske på någon slags frivillig basis är det mycket viktigt att den som ingår avtalet med sitt försäkringsbolag känner till vilka som kommer att få se informationen. Det är också viktigt att det är tydligt om eller hur försäkringsbolagen får skicka informationen vidare till andra företag eller andra delar av koncernen.

Samtidigt måste det ställas tuffa krav på säkerhet och kryptering vid förvaring av denna typ av mycket integritetskänslig information. Det vore exempelvis inte bra om en databas med resehistorik för ett stort antal svenskar läckte ut på Internet.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar