11 februari 2013

Gärna E-tjänster, men säkra integriteten

Satsningarna på digital lösningar för myndigheternas kommunikation med medborgarna är mycket glädjande av flera skäl. Samtidigt är det mycket viktigt att systemen utformas på ett säkert sätt så att medborgarnas integritet skyddas. Att upprätta en ny superdatabas med stora mängder information från olika myndigheter vore mycket riskabelt. Man bör snarare undersöka möjligheten att inrätta en digital kommunikationsväg som bara förmedlar information på ett säkert sätt mellan myndigheternas befintliga databaser och medborgaren.

Alla databaser kan genom slarv eller intrång bli offentliga. Det behövs mer diskussion kring hur känslig information lagras hos en rad olika aktörer i samhället.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. DN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar