28 februari 2013

Bra med plattformsdörrar i T-banan

Det är välkommet att SL nu överväger att införa plattformsdörrar mellan perrongen och vagnarna i Stockholms tunnelbana. Plattformsdörrar har potentialen att minska antalet olyckor, öka tryggheten, minska förseningarna och förbättra den tyvärr dåliga luftkvaliteten i tunnelbanan.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar