20 maj 2009

EP-vals debatt

I måndags drabbade företrädare från alla partier som ställer upp i Europaparlamentsvalet samman i en het debatt på Stockholms Universitet. Självklart var vi i Liberala Studenter där för att sprida det liberala budskapet bland åhörare och förbipasserande.

På scenen hölls den liberala fanan högt av Fredrik Malm, som fullständigt pulvriserade det medelmåttiga motståndet från vänstersidan. Att dessa inte har förstått att det är ett val till Europaparlamentet vi talar om och inte ett riksdagsval är i och för sig ingen nyhet. Men när vänstern debatten igenom enbart ville prata om inrikespolitiska frågor (såsom ungdomsarbetslösheten) eller internationella frågor (såsom Israel-Palestina konflikten), områden som inte Europaparlamentet har några som helst befogenheter över, blir det nästan pinsamt. Detta får en att tro att de antingen inte vet vad Europaparlamentet har för befogenheter, eller så har de helt enkelt inga egna frågor att driva där. Oavsett vilket av alternativen som ligger närmast verkligheten ter det sig något förunderligt att möjliga Europaparlamentariker inte är bättre förberedda än så.

Anna-Maria Corazza Bildt gjorde också den gigantiska tavlan att på det vänsterfeministiska Stockholms Universitet säga nej till ”gnällfeminister”. Ett sus gick genom publiken. Frågan är också hur uppskattad Ella Bolins kamp för sänkta införselkvoter av alkohol var hos studentpubliken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar