11 november 2009

På tal om namnlagen..

..så får man tydligen inte kalla sig Slisk, eftersom namnet
"kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som ska bära det".
En något mer liberal inställning vore inte så dumt.

Artikeln finns att läsa på SvD:s hemsida:
www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3786743.svd


Caroline Le Lann Roos

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar