24 februari 2010

Liberalismen - Kyrkan: 1-0

Många är de som är upprörda över Skolverkets förslag till ny kursplan i Religion. Det som upprör är följande rader om vad eleven bör kunna:
"Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism."

Detta är alltså tänkt att ersätta tidigare formulering:
”..kristendomen och några andra världsreligioner”.
Det ska alltså inte längre vara möjligt att undvika att undervisa i exempelvis islam. Frågan diskuterades senast i gårdagens avsnitt av SVT:s Debatt.

Självklart har kristendomen påverkat vårt samhälle enormt mycket. Det gäller kulturarv, traditioner och mycket mer. Inte alltid har kristendomen fört med sig trevliga saker. Det gäller homofobi, kvinnans underordning och andra mindre liberala inställningar. I vilket fall som helst är det centralt att känna till hur vårt samhälle präglats av kristendomen. Det är dock kunskaper som faller under skolämnet Historia.

Enligt Humanisterna visar entydiga undersökningar att mindre än 20 % av Sveriges befolkning tror på någon gud. Det medför att runt 80 % har en sekulär världsbild. Lämpligt vore att, precis som Humanisterna förespråkar, låta Religion ersättas av ett ämne kallat Livsåskådning, inom vilket olika sätt att se på tillvaron skulle kunna diskuteras, dvs. både religiösa och sekulära.

Det är inte skolans roll att förespråka en särskild världsbild. Viktigare är det att ge eleven de verktyg som krävs för att tänka kritiskt, kring religion och kring annat. En bred kunskap om alla de stora religionerna möjliggör inte bara detta, utan bidrar också till en värld som präglas av tolerans och frihet, en frihet vi måste slå vakt om.

Kristendomen har alltför länge innehaft en särställning. Det är en särställning som inte klär ett demokratiskt, sekulärt land.

Caroline Le Lann Roos

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar