8 mars 2010

Nya möjligheter i hushållets tjänst

Alldeles för många står idag utanför arbetsmarknaden, vilket av väljarna klokt rankas som den viktigaste valfrågan. Arbetslöshet har många olika orsaker. Bland annat har global konkurrens inom framförallt tillverkningssektorn och ett högt svenskt skattetryck som inte underlättar för tjänstesektorn gjort enklare arbeten ovanliga. Ett viktigt svar på utmaningen att skapa fler jobb är att satsa på utbildning och forskning eftersom anställningsbarhet och utbildningsnivå hänger ihop. Det är dock viktigt att det samtidigt finns enkla, vita vägar in i arbetslivet. Att avskaffa RUT-avdraget som oppositionen vill göra skulle innebära en missad möjlighet till att låta en mer levande tjänstesektor bidra till minskad arbetslöshet.

Delar av oppositionen vill behålla RUT-avdraget under lågkonjunkturen. Arbetslösheten i Sverige är dock tyvärr inte bara konjunkturell utan även strukturell. Därför behövs enklare vägar in på arbetsmarknaden även i högkonjunktur, vilket talar för ett permanent och förutsebart RUT-avdrag.


Väsensskilda arbetsverktyg? Ännu kan man få avdrag för både fönsterputsning (RUT) och fönstermålning (ROT).

Ett annat starkt skäl för RUT-avdraget är möjligheten att minska otryggt svartarbete och istället skapa nya vita arbetstillfällen med social trygghet. Möjligheter till ökad specialisering i ekonomin och att underlätta för människor att få ihop livspusslet är också bra resonemang. När kritiker ropar ”subvention!” bör man komma ihåg att Sveriges generellt höga beskattning medför att de som arbetar med hushållsnära tjänster troligen bidrar till finansieringen av välfärden, trots RUT-avdraget. Exakta beräkningar är svåra att göra.

Det är inte lätt att på fritiden programmera mobilsystem lika bra som en Ericsson-anställd, men är man bara hälften så bra på att städa jämfört med en professionell städare blir det med ett högt skattetryck klart mer lönsamt att göra jobbet själv. Att produktivitetsskillnaden mellan professionella och amatörer är olika stor inom olika sektorer medför dock inte automatiskt att man bör införa subventioner. Det finns naturligtvis en risk att kraftiga avdrag binder upp människor och resurser i mindre produktiva branscher. Det finns en målkonflikt mellan att försöka skapa högavlönade arbetstillfällen och att samtidigt se till att alla har ett vitt arbete. Liknande svåra avvägningar återfinns exempelvis när arbetsmarknadens parter nu förhandlar om vilka lönenivåer och ingångslöner som ska gälla. Vi måste kunna kombinera att sikta mot stjärnorna med att ta hand om dem som inte når hela vägen fram. Ett viktigt svar för att mildra målkonflikten är utbildningssatsningar för så många som möjligt. Sida vid sida bör en levande hushållsnära tjänstesektor tillåtas frodas.

Johan Lind

1 kommentar:

  1. Det är så konstigt att det sticker mer i ögonen på många att ha hjälp med dammsugning av golvet än slipning av detsamma. RUT-avdraget behövs!

    SvaraRadera