15 mars 2010

Det går bra för Sverige

Det känns i magen när man läser om den fortsatt höga arbetslösheten som fortfarande riskerar att tillta. Orosmoln målas upp för framtiden i ett land där basindustrin står på knäna och pustar ut för varje överlevd dag. Det är sant att det ekonomiska läget för svensk industri är mycket allvarligt. Men kritiken till trots tyder mycket på att Sverige är ett av de länder i Europa som i krisens sviter klarar sig bäst.

OECD:s prognoser för BNP-utvecklingen i världen indikerar att Sverige idag är ett av de jämförbara länder som snabbast kommer ut ur krisen. Den prognostiserade tillväxten för 2010 skattas idag till omkring 2-3 procent vilket är ett starkt värde för ett litet exportberoende land givet förutsättningarna. Man kan som jämförelse se till våra nordiska grannar där Norge och Danmark förväntas växa med 1,4 procent vardera, och Finland endast 0,4 procent. Vi är även starka i jämförelse med andra stora aktörer inom EU, som har riskerat statsfinanserna med gigantiska krispaket och som aktivt har kämpat för att hålla basindustrin under armarna när vinden har blåst. Vår förväntade BNP-ökning är exempelvis större än för storländerna Tyskland, Frankrike respektive Storbritannien.Sverige har tidigare setts som ett högriskområde som placerarna har lämnat i tider av oroligheter, men utomstående aktörer visar nu ökad tilltro. I dagsläget står kronan starkare mot de större valutorna än vad den gjort under krisen och den svenska börsens starka tillväxt under året påvisar ett attitydskifte. Många större börser har backat under året och i skrivande stund har den svenska ökat mest av de europeiska börserna.

Hur kommer det sig då att Sverige tycks sitta relativt säkert trots att arbetslösheten fortsätter att slå nya rekord? Mycket tyder på att regeringens insatser för ökad sysselsättning och en ansvarsfull finanspolitik har haft en viktig del i att utveckla landet för att möta de svåra påfrestningar som vi har stått inför. Vi har lyckats säkra välfärdens kärnverksamhet samtidigt som årets budgetunderskott förväntas ligga runt 3 procent, mindre än hälften så högt som OECD-snittet.

Det är viktigt att vi inte, trots de relativt starka siffrorna, tar ut segern i förskott. Sverige är fortfarande hårt drabbat av krisen och vi går idag mot en arbetslöshet som närmar sig 10 procent. Vi har dock all anledning att möta oppositionens kritik med rak rygg och ärligt kunna påvisa att regeringens insatser har gett oss ett bra utgångsläge. Vi kommer att gå ur krisen starka. Vi kan med andra ord utan att rynka på näsan eller tvivla på oss själva stolt upprepa det mantra som så många gånger yttras av våra borgerliga ledare - det går bra för Sverige.

André Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar