30 november 2010

Hög BNP i sig ej skadligt

Hög BNP, alltså hög ekonomisk aktivitet, är inte i sig skadligt för miljön. BNP har blivit ett skällsord för ohållbar ekonomi, men BNP säger egentligen ingenting om huruvida de underliggande ekonomiska transaktionerna som utgör ekonomin är miljöskadliga eller inte. Vi kan i princip mångdubblera ekonomin (BNP) i en avancerad tjänsteekonomi utan att miljön tar skada. En lägre BNP är heller ingen garanti för att miljöförstöring undviks - det är många kommunistiska diktaturer ett bra exempel på. Lika lite som BNP är ett klockrent mått på välstånd, lika lite är minimerad BNP ett lämpligt mål för miljörörelsen.

Om en person är beredd att betala ett visst antal kronor för att få en vara eller en tjänst, och en annan person på frivillig basis är beredd att mot betalning utföra tjänsten eller producera varan, så gynnas båda parter av transaktionen utförs. Om många sådana frivilliga transktioner genomförs kan man anta att välståndet är högre än om transaktionerna inte hade genomförts. Därför är hög BNP, och tillväxt i BNP, ett mått på välstånd. Ett trubbigt mått, javisst. Många goda ting i livet är gratis och BNP-måttet fångar inte de kvalitetsförbättringar som hela tiden sker kring tjänster och produkter. Samtidigt fångar BNP inte upp negativa företeelser såsom miljöförstörelse och brottslighet. Men BNP är inte irrelevant och inte per automatik miljöskadligt. Det vore olyckligt om miljörörelsen brände allt krut på att sätta käppar i hjulen för all ekonomisk utveckling. Det finns många andra metoder som har mycket bättre utsikter för att lyckas skydda jordens ekosystem, den biologiska mångfalden och säkerställa en god livsmiljö för människor.


Sädesärlan är en av jordens cirka 10 000 fågelarter. Här fotad på sommarbesök från Afrika.

Vi måste inte lönearbeta mindre, såsom vissa inom miljörörelsen tror, utan med rätt saker. Självklart vill vi ha avancerade tjänster såsom sjukvård i världsklass, toppkvalitativ utbildning för både barn och vuxna samt andra miljövänliga tjänster såsom hjälp av en personlig tränare som ger oss förutsättningar för god hälsa. Det förutsätter arbetsdelning och specialisering. Att hävda att arbetsdelning (hög BNP) är negativt är indirekt att hävda att alla borde odla sin egen potatis, samtidigt som man forskar fram sitt eget cancerläkemedel och utvecklar sitt eget lågenergikylskåp. För alla utom möjligen Leonardo da Vinci vore det svårt att excellera inom alla dessa fält samtidigt.

Vägen framåt på miljöområdet går bland annat via teknikutveckling samt resurs- och energieffektivisering. Principen om att förorenaren betalar är en rimlig utgångspunkt för miljöpolitiken. Det är rätt att genomföra en grön skatteväxling med höjda skatter på miljöskadliga utsläpp och sänkt skatt på positiva företeelser såsom arbete. Det är viktigt att skicka signalen att det kommer att löna sig att beakta resurs- och energianvändning i alla beslut, allt från val av bostad, transportmedel och matvanor. En grön liberal politik kan definitivt driva på i denna riktning.

DN Debatt om klimatet. Mer klimatdebatt och replik. Klimatchatt. Därför blundar du för klimathotet. GP om isbjörnens utsatta läge. Forskarreplik. SvDGP.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

1 kommentar:

 1. Tillväxt är ett buzzword!

  Visst behöver tillväxt inte vara skadligt för miljön och visst kan tillväxt vara en väg för att bekosta lösningar på miljöproblem MEN det bygger på att tillväxten är hållbar och inte sker genom att skada miljön. Om all tillväxt t.ex. bygger på fossila resurser som tar slut i en allt ökande takt kommer det mesta av den uppnådda välfärden att vara borta om hundra år. Jag tycker att Steg3 för upp en viktig fråga på agendan och tycker att finanskrisen visat behovet av en ekonomi som är förankrad i fundamentala resurser och värden. Ni liberaler (jag är förresten själv grön liberal) borde ta till er detta och arbeta för att hitta konstruktiva lösningar istället för att fortsätta försvara två begrepp som hör historien till och måste förändras för att klara framtidens utmaningar. Hjälp till att definiera hur vi klarar framtidens problem istället.

  BNP kan för övrigt som varje ekonom bör känna till byggas på rent administrativt siffertrixande. Att föra in nya marknader som tidigare var utanför den offentliga ekonomin i räkenskaperna höjer BNP på pappret men ger inte nödvändigtvis några reella vinster i praktiken. Lär gärna av EU där kommissionen har tagit fram en intressant rapport under ledning av världsledande ekonomer där man räknar ut hur man mer realistiskt ska kunna

  BNP är ett föråldrat räknesätt som i tillräcklig grad inte inkluderar naturresurser.
  Tillväxt = naturresurser + arbete + kapital. Överkonsumerar vi naturresurser, sliter ut arbetskraften eller har ett icke hållbart kapitalutnyttjande (se finanskrisen) är tillväxten bara en post i pappren och ingen reell välfärdsökning över tid.

  Ps. jag håller med er om energieffektivisering och grön liberal skatteväxling men tyvärr är det ju inte vad liberaler i allmänhet pratar om i debatten i Sverige idag. Har själv arbetat med bägge områdena och miljöskatter skulle behöva höjas mycket kraftigt för att ge en reell styreffekt som fungerar i praktiken, det har jag inte hört svenska liberaler på allvar agera för med möjligt undantag för miljöpartiet.

  Tack för mig!

  SvaraRadera