21 april 2011

På liv och död i vardagen

Mycket kan sägas om hur man framöver måste arbeta för att förhindra liknande felbedömningar som orsakade Emil Linnells tragiska dödsfall. Inom sjukvården är det tydligt hur personalens agerande kan vara skillnaden mellan liv och död. Det är dock viktigt att komma ihåg att den dagliga verksamheten inom nästan alla samhällssektorer har enorma återverkningar för enskilda personer. Mycket av det vi som individer gör i vårt dagliga värv och på fritiden får långt större konsekvenser för andra än vad vi kanske reflekterar över. Det kan ibland vara svårare att se dessa orsaksamband, men de finns där. Hela vår vakna tid kan vi hjälpa eller stjälpa andra människor.

Av de omkring 100.000 svenskar som dör varje år kan man lugnt räkna med att ett femsiffrigt antal dör en förtida död som egentligen hade kunnat förhindrats av antingen de själva eller andra. Det finns en stor potential i att som individ sträva i riktning mot att förstå och beakta alla de konsekvenser ens agerande får från nu till evigheten. Ett sådant förhållningssätt är måhända ångestframkallande, men människan är dömd till frihet och ansvar.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. DN. DN. SvD. SvD. GP. DN. DN. DN. DN. DN. DN. SvD. Exp. GP. DN

3 kommentarer:

 1. Fina ord -- dömd till frihet och ansvar.

  SvaraRadera
 2. Fler tankar på temat finns förstås hos existensialisterna Sartre och Kierkegaard.

  När man står mellan flera valmöjligheter är man personligen ansvarig för skillnaden mellan dessa valmöjligheters konsekvenser i framtiden, från valögonblicket till evigheten. Vid en moralisk utvärdering behöver man förstås även väga in personens avsikter och insikter kring vad som komma skulle. Att svära sig fri från ansvar med hänvisning till okunskap är dock bara rimligt om man omöjligen kunde ha tagit reda på konsekvenserna av sitt agerande innan man handlade.

  Om man tvingas välja mellan två onda ting, exempelvis pest eller lunginflammation, är man inte "skyldig" till att ha orsakat lunginflammation om man väljer det. Man är bara ansvarig för valet mellan lunginflammation och pest. Och då måste man utan att tveka våga stå för att den mildare sjukdomen lunginflammation är rätt val. På lång sikt har man dock ofta en möjlighet att påverka även vilka valsituationer man hamnar i, vilket innebär att man inte ständigt kan skylla på svåra omständigheter.

  Eftersom mycket här i livet är osäkert behöver man baka in sannolikhetsbedömningar kring alla val och konsekvenser i utvärderingen, snarare än att bara titta på verkliga utfall, vilket i sin tur är svårt nog. Detta försvårar förstås för moralfilosofin betydligt. Att bygga upp en heltäckande modell i en föränderlig värld med miljardtals individuella aktörer vars bedömningar och agerande ömsesidigt påverkar varandra låter sig inte enkelt göras. Det är dock angeläget att framhålla den potential som ligger i att både som individer och samhälle alltid sträva efter att förstå och beakta alla de konsekvenser som vårt agerande dagligen får för andra medmänniskor och för vår planet.

  SvaraRadera
 3. Bullshit, Ambulansservice tjänar ju pengar på att inte åka. så går det till när SOS operatörer jobbar för en marknad. Varje liv har ett pris i Reinfeldts och Borgs regering.

  Klaus Berg

  SvaraRadera