15 juni 2011

Gräv ned transporterna - låt staden leva

Det är glädjande att allt fler förefaller sluta upp bakom visionen om en utbyggd tunnelbana i Stockholm. Nedgrävda transporter skapar värdefull yta i markplanet som kan användas för att skapa en mer levande stadsmiljö. En förtätad och miljövänlig stad är framtiden. När markburna transporter grävs ned tas fysiska hinder bort och det blir lättare att ta sig fram till fots eller med cykel. Samtidigt torde fler grönområden kunna anläggas. I takt med att Stockholmsregionen växer ökar det geografiska område inom vilket det är logiskt med nedgrävda transporter.


Bilfritt promenadstråk i centrala BerlinNär Stockholm växer är det mycket viktigt att man vid planering av nya bostäder ser till att undvika bilberoende. Utökade satsningar på kollektivtrafik, cykling och trängselavgifter är nödvändigt för att få bort trängsel, buller och andra bilrelaterade problem. Larmrapporterna om höga partikelhalter i Stockholmsluften måste tas på allvar. Vinsterna med minskad biltrafik i storstäder är många och trängselavgifterna behöver därför höjas. Samtidigt bör fler betalstationer upprättas i Stockholms innerstad.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN ledare. DN Debatt. Magnus Andersson (C) på SvD Brännpunkt. Ab. SvD. DN. DN. AB. Stockholm växer. SvD. SvD. SvD.

1 kommentar:

  1. Tänk en så enkel lösning! Gräv ner! Hur? Var? Någon som tittat på hur det ser ut under jord i Stockholm? jasså inte.

    SvaraRadera