4 juni 2011

Tänk långsiktigt - gräv ned

Det finns mycket som talar för en utbyggnad av tunnelbanenätet i Stockholm. Miljöfördelarna av en tät stad där man kan gå och cykla till det mesta är många. Spår- och vägsträckningar ovan jord separerar stadsmiljön och gör det svårare för gång- och cykeltrafikanter. Värdefull yta i markplanet tas i anspråk som istället kunde ha använts för att på olika sätt skapa en mer levande stadsmiljö. Att gräva ned delar av transportsystemet innebär att man förtätar staden i höjdled utan att någons utsikt skyms. Samtidigt försvinner viss bullerproblematik.

Tunnelbanenätet i Stockholms innerstad har många fördelar och är lönsamt. I takt med att Stockholmsregionen växer ökar det geografiska område inom vilket det är logiskt med nedgrävda transporter. Vad kommer framtidens dom att bli om vi inte bygger tunnelbana till det nya storsjukhuset Karolinska och stadsdelen Hagastaden?

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD. Slussen. SvD. SvD. SvD. SvD.

1 kommentar:

  1. Klokt och framsynt att tänka på nya KS och Hagastaden, och vinster med att gräva ner delar av transportnätet. Kristina Hillgren Fredmansgatan 4, 118 47 Stockholm

    SvaraRadera