27 juni 2011

Bra att skattefusk beivras

Väl fungerande konkurrens är en förutsättning för att marknadsekonomins fördelar ska kunna materialiseras. Att försvåra för skattefusk och svartarbete bidrar till ett rättvisare konkurrensläge, vilket är schysst mot alla de företagare som annars får problem. Även arbetstagare som riskerar att arbeta under otrygga arbetsförhållanden gynnas av minskat skattefusk. När den vita sektorn växer uppstår samtidigt ett utrymme till att sänka skattesatserna, allt annat lika. Därför är det positivt med Skatteverkets utökade krav på personalliggare och certifierade kassaapparater. Som konsument kan man bidra genom att alltid förvänta sig ett kvitto av en näringsidkare.Att betalningsutvecklingen går i riktning mot ökad kortanvändning är positivt. Färre kontanter försvårar för skattefusk och svartarbete. Minskad kontanthantering innebär också lägre rånrisk - att bli utsatt för rån får antas vara värre än att ens bankkort blir skimmat. Samtidigt innebär dock kortanvändning risker ur ett integritetsperspektiv. Det är oroväckande att företag bygger upp stora databaser med omfattande informationsmängder över oss medborgare.Johan Lind
Liberala Studenter StockholmSvD. AB. DN.

DN

5 kommentarer:

 1. Den liberala ståndpunkten måste ju självklart vara att skattefusk är bra då det minskar statens makt!

  SvaraRadera
 2. Är ni verkligen liberaler?

  Liberalismen står för individens frihet, något som västvärldens makthavare gör allt för att inskränka.

  SvaraRadera
 3. Jag anser inte att man som liberal självklart bör förespråka skattefusk. Det är inte säkert att medborgarnas frihet skulle maximeras om man i alla lägen försökte undergräva staten. Hoten mot friheten kommer inte bara från staten utan kan komma från andra människor, från företag, från familjens värderingar, etc. I den nuvarande världsordningen med starka nationalstater är det oerhört relevant hur staten spelar sin roll och vi bör sträva efter att utveckla staten i liberal riktning. Exempelvis bör staten användas för att främja fri konkurrens - annars uppstår lätt monopol. Marknadskrafter kan föra mycket gott med sig, men det förutsätter fri konkurrens på lika villkor. Rättvis konkurrens förutsätter bland annat att skattevillkoren inte skiljer sig kraftigt åt, vilket de förstås gör om vissa skattefuskar.

  Ibland ställs frågan om staten överhuvudtaget behövs. Jag tror att staten, åtminstone i vår tid, är en nödvändig förutsättning för ett liberalt samhälle. För att medborgarna ska kunna leva fria liv behöver det offentliga tillhandahålla ett antal uppgifter, däribland försvar och rättsstat. Därutöver kan man argumentera för att staten även bör tillhandahålla bland annat utbildning för att ge alla människor goda möjligheter i livet. Offentlig verksamhet kostar pengar som tyvärr behöver komma från medborgarna. Vad som utgör en rättvis fördelning av skattebördan tvistas det förstås om från höger till vänster, men många anser att 'skatt efter bärkraft' är en princip som bör finnas med i skattesystemet. Skattefusk leder till att skattebördan koncentreras på färre personer medan vissa med lika stora inkomster åker snålskjuts, vilket är orättvist. Minskat skattefusk å andra sidan innebär allt annat lika utrymme för lägre skattesatser.

  SvaraRadera
 4. Kan Juholt, kan vi.........Ville du ngt mer?

  SvaraRadera
 5. men som vanligt utmålar man krogarna som dom värsta skurkarna. ta en titt på glassgubben, frisör, massage, blomförsäljare, lokala antikhandlaren etc alla har dom dels högre marginaler och ingen som kollar dom.

  för att inte tala om förslaget att förlora tillståndet om inte uteserveringen är handikappanpassad ("bara" 4 av 5 är det) medans SJ inte ens har tåg i Norrland för handikappade...

  fast vad kan man begära i ett land som skyller en musikstil på det ökade antalet missbrukare hehe

  SvaraRadera