11 december 2011

Krishanteringsförmågan måste stärkas

Sveriges krishanteringsförmåga måste stärkas för att bättre hantera såväl olyckor och naturkatastrofer som terroristbrott. Utöver samhällets beredskap behöver även enskilda medborgares förmåga stärkas eftersom enskilda individer oftast är först på plats. Ett boktips är "När det otänkbara händer: vem som överlever en katastrof och varför".

När det gäller misstänkta terrorbrott är det viktigt att snabbt ta sig förbi förnekelsestadiet och mobilisera direkt. Brottsutredningen och analysarbetet bör alltid ske i blixtfart eftersom det inte är ovanligt med flera sammankopplade terrordåd samma dag, exempelvis flygplanskapningarna den 11:e september eller terrordåden i Norge.

Vi har tidigare bloggat om hur långsamt myndigheter kan agera när katastrofer eller terrorbrott inträffar efter ordinarie arbetstid på kvällar och helger. Tillräckligt med kompetent personal måste extrakallas direkt. Man kan tyvärr befara att så inte skedde efter terrordådet i Stockholm för ett år sedan.

Det var ingen slump att självmordsbombaren Taimour Abdulwahab valde Drottninggatan där koncentrationen av fotgängare är extrem. En bomb likt den som Anders Behring Breivik detonerade i Oslo skulle kunna orsaka ett tresiffrigt antal döda på Drottninggatan. Att skapa fler gågator i city skulle medföra ett mer utspritt rörelsemönster, vilket vore säkrare ur terrorsynpunkt.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Exp. SvD. SvD. SvD. SvD. Exp. SR. SvD. SvD. SvD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar