6 december 2011

Tunnlar till framtiden

Det är glädjande att allt fler sluter upp bakom visionen om en utbyggd tunnelbana i Stockholm. Dagens tunnelbanenät har många fördelar och är lönsamt. Det geografiska område inom vilket det är logiskt med nedgrävda transporter ökar i takt med att Stockholmsregionen växer. Det talar för att man bör bygga tunnelbana till storsjukhuset Nya Karolinska och stadsdelen Hagastaden samt till Nacka.

Ett förtätat och miljövänligt Stockholm är framtiden. Spår och vägar ovan jord separerar stadsmiljön och gör det svårare för gång- och cykeltrafikanter. Nedgrävda transporter i tunnlar frigör däremot värdefull yta i markplanet som kan användas för att skapa en mer levande stadsmiljö. Att gräva ned delar av transportsystemet innebär att man förtätar staden i höjdled. Det finns många miljövinster med en tät stad där man kan gå och cykla till det mesta.

Larmrapporterna om höga avgas- och partikelhalter i Stockholmsluften måste samtidigt tas på största allvar. När Stockholm växer är det mycket viktigt att vid planeringen av nya bostäder se till att undvika bilberoende. Utökade satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik är nödvändigt. Trängsel- och parkeringsavgifterna behöver samtidigt höjas.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. SvD. Birgitta Rydberg. Anna Starbrink. DN. DN. DN. SvD. SvD. DN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar