23 april 2012

Rätt att utöka trängselavgifterna

De större städernas trafiksystem behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Det är därför rätt att höja och utvidga trängselavgifterna i Stockholm och att undersöka om fler städer kan gynnas av trängselavgifter. Det är rimligt att prissätta fordonstrafikens många negativa konsekvenser för stadsmiljön. Till skillnad från koldioxidskattehöjningar som kan vara tunga för landsbygden innebär trängselavgifter att man prissätter just de miljöproblem som stadsbilismen står för, såsom dödligt dålig luft, buller och att stora utrymmen tas i anspråk som snarare behöver användas till cykling och kollektivtrafik.

Höjda gatuparkeringsavgifter i storstäder är också önskvärt för att frigöra utrymme, få ned antalet bilar i innerstaden och minska utsläppen från bilar som cirkulerar i jakt på en parkeringsplats. När utbudet är mindre än efterfrågan är det rimligt med prishöjningar.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm
DN Debatt. Exp. SvD. Ab. DN.

1 kommentar:

  1. dumheter
    staten får in miljarder på bensin och bränsleskatt, vägskatt, moms och tull på fordon. pengarna finns där men de används till allt annat än vägar och infrastruktur.

    SvaraRadera